btw betaal je van
...

btw betaal je van1 januari 2021 tot eind2022 als je je woning sloopt en terugopbouwt. Vroegerwas dat 21%. Er geldenwel een aantalvoorwaarden.