Er is sprake van een bouwovertreding als er werken aan een huis worden uitgevoerd zonder bouwvergunning, terwijl daar wel een vergunning voor nodig is. Hetzelfde geldt als bij de werken de bouwvergunning niet wordt gevolgd. Of als een gebouw van functie verandert zonder vergunning, bijvoorbeeld van handelsruimte naar woonhuis. Een typisch voorbeeld van een bouwmisdrijf is een woning die breder of hoger wordt gebouwd dan wat aangevraagd was, of waarbij andere materialen worden gebruikt dan die vermeld in de vergunning. Ook een veranda bijbouwen zonder vergunning kan een bouwmisdrijf zijn.
...