1 . Automatisch: in het jaar waarin hij 55 jaar wordt (en alleen in dat jaar!), krijgt elke werknemer nu automatisch een raming van zijn latere maandelijks bruto pensioenbedrag in de bus. Het gaat om een dubbele raming: het bruto maandbedrag dat u zou krijgen als u meteen zou stoppen én het bedrag dat u te wachten staat indien u in ongewijzigde omstandigheden doorwerkt tot uw wettelijke pensioenleeftijd. Let wel: ambtenaren en zelfstandigen krijgen deze raming niet.
...