1 Een aangetekende brief schrijven

Wanneer de betaling uitblijft, schrijft u best eerst zelf een aangetekende brief aan degene die moet betalen. Geef daarin aan wat de achterstand precies is: gaat het bijvoorbeeld om de maandelijkse onderhoudsuitkering of om de buitengewone kosten, of beiden? Houd bij de berekening ook rekening met de eventuele indexaanpassingen die dienden te gebeuren.
...