Niet alle gepensioneerden genieten van een comfortabele oude dag. Velen stellen zich terecht de vraag: zal ik wel toekomen? Zeker wie naar een woon-zorgcentrum verhuist. Omdat veel lezers opmerkten dat brutobedragen en gemiddelden niet veel zeggen, vroegen wij zes gepensioneerden naar hun bruto- en nettopensioen. Laat dit alvast duidelijk zijn: twee mensen met eenzelfde brutopensioen houden daar niet noodzakelijk eenzelfde nettopensioen aan over. Dat heeft te maken met tal van factoren zoals een verschillende gezinssituatie, personen ten laste, de hoogte van de solidariteitsbijdrage (als die van toepassing is). We benadrukken ook nog eens dat wie nu aan 45 loopbaanjaren komt (de jaren brugpensioen worden gelijkgesteld) een volledig pensioen krijgt. Wie deeltijds heeft gewerkt, heeft ook een...