Samen met etiquettedeskundigen Anne t'Serstevens (*) en Jo Declerck (**) hebben we een antwoord gezocht op vijftig situaties waarin we vandaag terecht kunnen komen en waarover we vroeger nooit iets geleerd hebben.
...