De Wet Breyne, ook gekend als de Woningbouwwet, is 50. Hij beschermt de koper van een huis ...

De Wet Breyne, ook gekend als de Woningbouwwet, is 50. Hij beschermt de koper van een huis of appartement op plan of sleutel-op-de-deur. Promotoren, aannemers en bouwfirma's moeten deze wet naleven. Hij bevat bepalingen over de financiële waarborg die verkopers moeten bieden, het voorschot en verplichte vermeldingen in de overeenkomst, zoals de totale kostprijs, de wijze van betaling, de aanvangsdatum van de werken, de voorlopige en eindoplevering, enz.