1 Wat is het kadastraal inkomen?

Het kadastraal inkomen is in theorie de geschatte huuropbrengst van een woning, grond, fabriek, kantoor,... voor één jaar, verminderd met 40% voor de kosten voor onderhoud en herstellingen. Dus het nettobedrag dat je zou krijgen als je je onroerend goed één jaar verhuurt. Op dit moment houdt men nog steeds rekening met de huurprijzen van 1975. Het KI zou om de 10 jaar moeten worden herzien, maar sinds 1980 is er geen algemene perekwatie (schatting) meer geweest. Het werd wel geïndexeerd vanaf 1991. Dat verklaart waarom het KI niet meer overeenstemt met de werkelijke huurwaarde.
...