Slechts 5% van alle fietspaden met eenrichtingsverkeer langs de Vlaamse weg...

Slechts 5% van alle fietspaden met eenrichtingsverkeer langs de Vlaamse wegen voldoet aan de normen van het Vademecum fietsvoorzieningen. "Dat betekent niet dat 95% van de fietspaden gevaarlijk is", weerlegt Katrien Kiekens van het Agentschap Wegen en Verkeer. De ideale breedte van een fietspad ligt vandaag op twee meter. Maar de oude norm is niet opeens gevaarlijk geworden.