1 Ik heb een belangrijke som op de spaarrekening van mijn 15-jarige kleindochter bijeen gespaard. Vanaf welke leeftijd mag zij deze som opnemen?

Als je kleindochter jonger is dan 16 jaar mag ze geen geld van haar rekening halen zonder toestemming van haar ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Vanaf 16 jaar kunnen jongeren geld afhalen van hun rekening, tenzij hun ouders zich daartegen verzetten. Zodra je kleindochter 18 is, kan ze vrij over haar spaargeld beschikken.
...

Als je kleindochter jonger is dan 16 jaar mag ze geen geld van haar rekening halen zonder toestemming van haar ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Vanaf 16 jaar kunnen jongeren geld afhalen van hun rekening, tenzij hun ouders zich daartegen verzetten. Zodra je kleindochter 18 is, kan ze vrij over haar spaargeld beschikken.Een spaarrekening met derdenbeding biedt een oplossing als je wilt vermijden dat je kleinkind het gespaarde geld meteen over de balk gooit als het 18 jaar wordt. Maar dat betekent niet dat je niets meer kan wijzigen. Zolang de vervaldatum niet is bereikt, kan je nog allerlei wijzigingen doorvoeren: geld opnemen, de vervaldatum wijzigen, zelfs van begunstigde veranderen. Je kleinkind hoeft ook geen klant bij de bank te zijn voor een rekening met derdenbeding. Een alternatief voor de spaarrekening met derdenbeding - dat niet alle banken aanbieden - is dat je gewoon zelf een spaarrekening opent, eventueel met als rubriekvermelding de naam van je kleinkind. Dit laatste kan handig zijn als je een testament opmaakt. In je testament kan je dan naar de rubriekrekening verwijzen met de melding dat het geld op die specifieke rekening naar je kleinkind moet gaan. Wellicht spaar je doorlopend op die rekening. Neem dus geen specifiek bedrag in je testament op, anders moet je dat om de haverklap aanpassen.De wet zegt dat ouders geen middelen van een minderjarige mogen vervreemden zonder de toelating van een vrederechter. Maar wat is vervreemden? Is dat ook geld van de rekening van de kinderen halen? De banken pakken dit pragmatisch aan, maar ouders zullen geldopnemingen mogelijkerwijs moeten rechtvaardigen. Heb je een rekening met derdenbeding voor je kleinkind, dan hebben ouders daar geen toegang toe.Dat hangt ervan af. Wanneer het geld in een verzekeringsbelegging is geïnvesteerd en je wilt eruit stappen, dan rekenen de meeste verzekeraars, zeker de eerste jaren, hoge kosten aan. Beleg je in gewone fondsen, dan gaat het makkelijker, want meestal zijn daar geen uitstapkosten aan verbonden, bij sommige fondsen is er wel een beurstaks verschuldigd. Een spaarrekening (op je eigen naam) heeft geen enkele uitstapkost, maar wel opletten: wanneer je na korte tijd al geld van een spaarrekening haalt, verlies je de getrouwheidspremie. Heb je de spaarrekening op naam van je kleinkind geopend (met toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger), dan kan je het reeds gespaarde geld niet zomaar weghalen. Daarom wordt vaak aangeraden de rekening op je eigen naam te openen.Dat hangt af van de specifieke spaarformule en wat daarin bepaald is. Bij een verzekering is er bijvoorbeeld een begunstigde bij overlijden die het geld ontvangt.Spaar je onder je eigen naam, dan valt het geld in je nalatenschap. In een testament kan je bepalen hoeveel en wat naar welke persoon gaat. Heb je geen testament, dan wordt het geld verdeeld volgens de wettelijke erfregels.Je kan ook een spaarrekening openen op jouw naam met als rubriekvermelding de naam van je kleinkind. Dan verwijs je in je testament naar de rubriekrekening en vermeld je dat het geld op die specifieke rekening naar je kleinkind moet gaan. Maar neem dus geen specifiek bedrag in je testament op, anders moet je dat om de haverklap in je testament aanpassen.