1 Kan je een zelfstandige activiteit uitoefenen en toch je werkloosheidsuitkering behouden?

"Informeer vooraf goed bij je vakbond of het RVA- kantoor", raadt Lise Windey, juriste bij Zenito Sociaal Verzekeringsfonds aan. "Je moet aan volgende voorwaarden voldoen: je was al minstens drie maanden actief als zelfstandige voor je uitkeringsaanvraag, je dient je activiteit aan te geven bij je vakbond en je mag je nevenactiviteit als zelfstandige niet uitoefenen tijdens de werkuren in de week (anders verlies je je uitkering voor de gewerkte dag). Werken in de ho...

"Informeer vooraf goed bij je vakbond of het RVA- kantoor", raadt Lise Windey, juriste bij Zenito Sociaal Verzekeringsfonds aan. "Je moet aan volgende voorwaarden voldoen: je was al minstens drie maanden actief als zelfstandige voor je uitkeringsaanvraag, je dient je activiteit aan te geven bij je vakbond en je mag je nevenactiviteit als zelfstandige niet uitoefenen tijdens de werkuren in de week (anders verlies je je uitkering voor de gewerkte dag). Werken in de horeca of als verzekeringsagent is verboden, tenzij je hiervoor toch toelating krijgt. Uiteindelijk beslist de directeur van het RVA-kantoor autonoom wat wordt toegelaten.""Ja, zowel als je werkloos was en zelfstandige werd, als wanneer je zelf je loontrekkende activiteit stopzette om zelfstandige te worden, is er voorzien in een vangnet voor het geval je zaak niet lukt. Zet je je activiteit als zelfstandige stop ten vroegste zes maanden en uiterlijk 15 jaar nadat je begonnen bent, dan heb je opnieuw recht op een werkloosheidsuitkering.""Zelfstandigen hebben geen recht op vakantie of vakantiegeld. Er is de laatste jaren behoorlijk veel gesleuteld aan de wetgeving om het minimumpensioen van zelfstandigen op te krikken tot het niveau van dat van loontrekkenden (momenteel € 1.092,36 voor een alleenstaande zelfstandige tegen € 1.145,80 voor een alleenstaande loontrekkende). Een zelfstandige die vervroegd met pensioen gaat (dus voor de wettelijke leeftijd van 65 jaar) wordt al sinds 2014 niet meer gesanctioneerd, dat scheelt ook al heel wat.""Als je ziek wordt als zelfstandige in hoofdberoep krijg je de eerste maand geen gewaarborgd loon uitbetaald. Pas vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid krijg je een forfaitaire uitkering (€ 1.431 per maand met gezinslast en € 1.092 voor een alleenstaande)."Je hebt geen keuze. Oefen je minstens halftijds een job in loondienst uit, dan ben je zelfstandige in bijberoep. De bijdragen die je dan stort, leveren geen sociale rechten op. Je recht op pensioen, ziekteverzekering enz. is verzekerd door je hoofdstatuut. Voldoe je niet aan deze voorwaarden of is je zelfstandige activiteit je enige activiteit, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep."Jazeker, je kan toetreden tot het Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ). Je mag dan 8,17% van je inkomsten storten, met een maximum van € 3.027 per jaar."Meer info: www.starten50plus.be