Nu we met z'n allen langer moeten werken - een trend die zich in alle Europese landen laat voelen - zullen er binnenkort vier generaties samen op de werkvloer staan. Een deel van de babyboomers (geboren tussen 1946 en 1964) zal nog een tijdje aan de slag blijven omdat ze pas op 61 jaar met vervroegd pensioen kunnen. Terwijl generatie Z (geboren na 1993) stilaan haar weg vindt naar een job. Tussen oud en jong liggen generatie X en Y, ook elk met hun eigenheden. Saskia Van Uffelen (CEO Belux bij Ericsson) schreef een boek over de verschillen en de samenwerking tussen generaties. Haar ervaring is dat ze anders denken over werk, leven, loon, evaluaties, communicatie en leiding geven.
...