Nu we met z'n allen langer moeten werken - een trend die zich in alle Europese landen laat voelen - zullen er binnenkort vier generaties samen op de werkvloer staan. Een deel van de babyboomers (geboren tussen 1946 en 1964) zal nog een tijdje aan de slag blijven omdat ze pas op 61 jaar met vervroegd pensioen kunnen. Terwijl generatie Z (geboren na 1993) stilaan haar weg vindt naar een job. Tussen oud en jong liggen generatie X en Y, ook elk met hun eigenheden. Saskia Van Uffelen (CEO Belux bij Ericsson) schreef een boek over de verschillen en de samenwerking tussen generaties. Haar ervaring is dat ze anders denken over werk, leven, loon, evaluaties, communicatie en leiding geven.
...

Nu we met z'n allen langer moeten werken - een trend die zich in alle Europese landen laat voelen - zullen er binnenkort vier generaties samen op de werkvloer staan. Een deel van de babyboomers (geboren tussen 1946 en 1964) zal nog een tijdje aan de slag blijven omdat ze pas op 61 jaar met vervroegd pensioen kunnen. Terwijl generatie Z (geboren na 1993) stilaan haar weg vindt naar een job. Tussen oud en jong liggen generatie X en Y, ook elk met hun eigenheden. Saskia Van Uffelen (CEO Belux bij Ericsson) schreef een boek over de verschillen en de samenwerking tussen generaties. Haar ervaring is dat ze anders denken over werk, leven, loon, evaluaties, communicatie en leiding geven.Saskia Van Uffelen: Zelf ben ik een babyboomer (°1961), maar ik zie bij mezelf kenmerken van verschillende generaties. De levensfase waarin je je bevindt, speelt inderdaad een rol. Je kan kleine kinderen hebben als je 30 bent, maar ook nog op 50. Dan liggen je prioriteiten anders. Maar los daarvan zijn er toch een aantal generatiekenmerken die te maken hebben met je opvoeding en de tijdsgeest waarin je bent opgegroeid.Als babyboomer kom ik uit de tijd dat de dingen veel meer vast lagen. Je begon onderaan de ladder en klom dan op. De graadmeter van je succes was het aantal mensen dat aan jou rapporteert, een apart (en almaar groter) bureau,... Dat ligt helemaal anders voor de jongeren die vandaag beginnen. Zij willen niet persé meer verantwoordelijkheid (en dus meer aanzien). Zij willen hard werken aan een project, om vervolgens een pauze in te lassen. Zijn ze dan niet gemotiveerd? Toch wel! Maar anders dan de babyboomers. En zeker ook anders dan de dertigers en veertigers (generatie X) die werkelijk alles goed willen doen: ze willen een job met aanzien - en goed betaald, want voor wat hoort wat -, hobby's bij de vleet, een groot huis, een goede relatie met hun kinderen,... Als je het mij vraagt, zouden de X-en wat op de rem moeten gaan staan, want ze zijn gedoodverfde kandidaten voor een burn-out.Iedereen moet zich voortdurend aanpassen. De wereld wordt diverser. We krijgen vanaf de schoolbanken te maken met meer culturen, talen,... Maar we kunnen er niet omheen: de grootste kloof op de werkvloer is die tussen mensen die met het internet zijn geboren - de digital natives - en zij die dat niet zijn.Dat is zo. Babyboomers en ook X-en zijn nog veel meer gefocust op kennis. Hoe meer kennis, hoe hoger je in het bedrijf kunt opklimmen. Jongeren zijn daar veel minder mee bezig. Ze weten waar en hoe ze iets kunnen terugvinden, eerder dan dat ze de kennis zelf opslaan. En ze hebben veel meer zicht op die wereldwijde informatie.Babyboomers zijn daar gewoon minder mee bezig. Hun verwachtingspatroon is anders. Genieten is iets voor als ze met pensioen zijn. Je ziet vaak een groot verschil in de manier waarop ze met hun kinderen zijn omgegaan en later met hun kleinkinderen bezig zijn.X kan van Y leren dat horizontaal groeien heel verrijkend (maar dan niet in geld uitgedrukt) en interessant kan zijn. Je hoeft niet altijd promotie te maken naar boven. Babyboomers kunnen leren om wat meer te genieten van nu, iets wat Y heel goed kan. Qua opleidingen moet er algemeen een besef komen dat we levenslang moeten leren. Een opleiding dient niet om je cv op te smukken en een hoger loon te kunnen vragen, zoals X vaak denkt. Bijscholen is broodnodig om mee te kunnen!Het allerbeste op de werkvloer is een gezonde mix van generaties. Ze kunnen allemaal iets van mekaar leren! Het is veel boeiender.Iedereen baas. Over samenwerken met vier generaties - Saskia Van Uffelen - Lannoo - € 24 - isbn 9789401416832ANNEMIE GODDEFROY