landgenoten weigeren elke maand een erfenis. Vaak is dat omdat die erfenis meer schu...

landgenoten weigeren elke maand een erfenis. Vaak is dat omdat die erfenis meer schulden dan activa bevat. Een erfenis verwerpen kost 200 tot 300 euro, afhankelijk van de complexiteit van het dossier. In twee gevallen kan je gratis verwerpen: als de erfenis meer schulden dan activa bevat (deficitaire nalatenschap) en als je maximum 5.219,21 euro erft. Een erfgenaam heeft in theorie 30 jaar om een erfenis te weigeren.