oude en kapotte gsm's liggen e...

oude en kapotte gsm's liggen er in ons land thuis stof te vergaren. Nochtans kan quasi 100% van de metalen die erin verwerkt zitten, worden hergebruikt.