23% van onze liquide middelen (gemiddeld 26.700 euro) zetten wij Belge...

23% van onze liquide middelen (gemiddeld 26.700 euro) zetten wij Belgen nog altijd op een spaarrekening. En dat terwijl geen enkele gereglementeerde spaarrekening in ons land nog een rendement levert dat hoger is dan de inflatie. Om die reden laten we ons geld ook steeds vaker op een zichtrekening staan.