De bijensoort Andrena assimilis is voor het eerst in ons land waargenomen....

De bijensoort Andrena assimilis is voor het eerst in ons land waargenomen. En ook de Hoplitis villosa, een soort waarvan men dacht dat ze uitgestorven was, werd opnieuw aangetroffen in Büllingen. Ondanks deze ontdekkingen blijkt uit de resultaten van een enquête bij de imkers in Vlaanderen, dat de bijensterfte na de winter 23% bedroeg en 1 op de 4 bijeenvolken stierf.