van de libellen en waterjuffers is met uitsterven bedreigd. ...

van de libellen en waterjuffers is met uitsterven bedreigd. Oorzaak is de vernietiging van hun natuurlijke habitat: vijvers en andere wetlands. Voor het eerst heeft de Internationale Unie voor Natuurbescherming een wereldwijde inventaris opgemaakt van deze 6.016 elegante, kleurrijke insectensoorten.