Enkele weken geleden stuurde de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten die consumenten beschermt op het vlak van geld en financiën, een waarschuwing uit in verband met groepsverzekeringen met een pensioentoezegging van het type vaste prestatie.
...

Enkele weken geleden stuurde de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten die consumenten beschermt op het vlak van geld en financiën, een waarschuwing uit in verband met groepsverzekeringen met een pensioentoezegging van het type vaste prestatie.De groepsverzekering maakt deel uit van de tweede pensioenpijler en wordt gefinancierd met bijdragen die de werkgever in dat pensioenplan stort. Meer dan drie miljoen loontrekkenden hebben vandaag een groepsverzekering. Bij velen gaat het om een contract met kapitaalvorming via constante jaarpremies. Voor deze contracten is er geen probleem. Waar de FSMA ongerust over is, zijn de 150.000 oude contracten van het type vaste prestatie. Want tweederde van die contracten - zo'n 100.000 - zijn zowel op korte als op lange termijn ondergefinancierd. Toch is er geen reden tot paniek, bij het grootste deel is die onderfinanciering beperkt. Maar ze bestaat.Zonder in technische details te vervallen: deze contracten beloven een gewaarborgd bedrag, terwijl het financiële rendement de laatste jaren erg zwak was. En de kans is reëel dat dat de komende jaren ook zo blijft. Meteen de oorzaak van de onderfinanciering. Verzekeraars als AG, Allianz, Axa, Baloise, Belfius, Ethias, Generali, of nog P&V, zullen wellicht de hoge verwachtingen van deze contracten met vaste prestatie niet kunnen inlossen. En ze zijn ook niet verplicht dit te doen, want ze mogen de werkgever vragen dieper in de buidel te tasten. Kortom, het is aan de bedrijven om het tekort aan rendement voor deze contracten aan te vullen.Welke gevolgen heeft deze situatie nu voor jou, als begunstigde van een groepsverzekering met vaste prestatie? In principe geen enkele, want het is wettelijk zo geregeld dat de verzekeraar, bij een eventueel financieringstekort van de pensioentoezeggingen die hij beheert, dit jaarlijks aan je werkgever meldt. Hij moet dan het gat (door de jaren heen) dichten, zodat er zich voor jou, als aangesloten werknemer, aan het einde van de rit geen probleem stelt. Tot zover de theorie.Want wat als je werkgever nalaat bij te passen? Mocht blijken dat op het moment van de uitbetaling de verzekeraar je niet het bedrag uitkeert dat jou in je pensioenplan werd beloofd, dan kan je naar de arbeidsrechtbank stappen. Je moet dan tegen je werkgever procederen, op basis van het contract waarin de pensioenverbintenis van je werkgever staat omschreven.Maar is je werkgever intussen failliet, dan kan het wel fout lopen, omdat hij er dan niet meer is om een eventueel tekort op te vullen. Als je dan niet de volledige som krijgt uitgekeerd die contractueel voorzien is, kan je het ontbrekende bedrag ook niet van je werkgever vorderen. Daarom vraagt de FSMA deze materie beter te reguleren. Wordt ongetwijfeld vervolgd.