1. Moet ik altijd een medisch attest voorleggen?

Neen. De Wet op de arbeidsovereenkomsten verplicht de werknemer enkel om zijn werkgever te verwittigen, niet om een medisch attest voor te leggen. Wel is het mogelijk dat een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) in de sector of de onderneming, of het arbeidsreglement van het bedrijf zieke werknemers verplicht een attest te bezorgen. Staat er niets in de cao of het arbeidsreglement, dan is een attest enkel nodig als de werkgever daarom vraagt. Het vermeldt de aard van de ongeschiktheid (ziekte, ongeval,...), de vermoedelijke duur en of het toegelaten is de woning te verlaten.
...