De wet op de patiëntenrechten bestaat 20 jaar. Toch kent een op de vijf Vlamingen die niet, zo blijkt u...

De wet op de patiëntenrechten bestaat 20 jaar. Toch kent een op de vijf Vlamingen die niet, zo blijkt uit een bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform. Het gaat o.a. om het recht op kwaliteitsvolle zorg, informatie, vrije keuze van zorgverlener, het recht je te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon en toegang tot je eigen medisch dossier. 24% van de ondervraagden zegt dat hun rechten niet altijd worden gerespecteerd. Denk je dat je rechten werden geschonden, dan kan je klacht indienen bij de ombudsdienst.