Voor een loontrekkende vertegenwoordigt elk jaar dat hij gewerkt heeft een stukje (1/45ste of 1/44ste) van het latere pensioenbedrag. De berekeningsformule die gebruikt wordt is:
...