Ruim een maand geleden werd het Wolvenplan door Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege voorgesteld. Het plan kwam er na een overlegproces met heel wat betrokken stakeholders uit verschillende sectoren (jacht, jeugd, natuur, landbouw, privaat beheer, vereniging ecologische begrazing,) en werd opgemaakt door Instituut voor Natuur- en Bos onderzoek en het Agentschap voor Natuur en Bos.

In het Wolvenplan is een overlegplatform afgesproken, dat samenwerking en afstemming beoogt rond verschillende thema's zoals communicatie en voorlichting, preventie, schadegevallen, ... Dit platform is in Noord-Limburg opgestart, aangezien het wolvenpaar zich hier ophoudt.

Eind september was er een overleg met vertegenwoordigers van lokale organisaties, gisteren werd de stand van zaken voorgesteld aan de lokale besturen. Doel is dan ook vooral informeren en bekijken of gemeenten ook een rol kunnen opnemen in het verhaal.

Om de wolf alle kansen te geven in Vlaanderen is actie en samenwerking nodig. Iedereen is het erover eens dat specifieke informatie, communicatie en preventie prioritair zijn. Verscheidene organisaties hebben ook al hun medewerking aangeboden:

Natuurpunt en WWF zetten samen een vrijwilligersnetwerk op voor het ondersteunen van de plaatsing van preventieve maatregelen.

De jacht- en natuursector zal via de WBE's en vrijwilligers relevante waarnemingen doorgeven.

Boerenbond, Vlaamse schapenhouderij en Vereniging Ecologische Begrazing zullen hun schapenhouders voorlichten.

Natuurorganisaties (zoals vzw Welkom Wolf, Natuurpunt en WWF) zullen hun leden ook informeren en sensibiliseren.

Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt aan rescue kits waarbij snel nachtweides voor kuddes kunnen beschermd worden bij acuut gevaar. Dit als pilootproject.

Hoe gaat het met de wolven?

De twee wolven vertoeven nog altijd in het gebied. De batterij van de halsband van Naya werkt intussen niet meer, de halsband is dus verwijderd door de Duitse Professor Norman Stier. Camera's van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek blijven de dieren monitoren.

DNA-onderzoek van Wageningen Environmental Research (WENR) in Nederland toonde aan dat August, de mannelijke wolf, in de periode juni-juli de 300 kilometer in vogelvlucht tussen Norden en Leopoldsburg aflegde via plaatsen in achtereenvolgens Friesland, Flevoland en Gelderland. In de nacht van 2 op 3 augustus legde een INBO-camera August, samen met Naya, voor het eerst vast in één beeld in Leopoldsburg.

Sinds de komst van de wolven zijn een tiental schapen aangevallen. Vooral in het militair domein in een periode waarin de omheining niet goed functioneerde. Het beklemtoont nogmaals het belang van preventieve maatregelen. Bij het Agentschap voor Natuur en Bos kwamen 18 schadedossiers binnen. Zes keer ging het om een wolf. In acht gevallen niet en was er een andere doodsoorzaak, zoals bv. een hond. In vier dossiers zijn de resultaten van de DNA-analyses nog niet bekend. Iedereen die schade ondervindt door de wolven, kan vergoed worden.

Geen reden tot paniek

De wolf heeft zijn imago tegen. Reden tot paniek is er echter niet. De wolf is een zeer schuw dier dat elk menselijk contact vermijdt. Deze wolvin Naya werd enkel opgemerkt doordat Duitse onderzoekers haar voorzien hadden van een halsband met zender. Sindsdien worden de dieren gevolgd op de wildcamera's die in het militair domein staan opgesteld. Die leveren vooral nachtbeelden op van de dieren. Visuele waarnemingen van een wolf zijn zeer zeldzaam.

Ruim een maand geleden werd het Wolvenplan door Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege voorgesteld. Het plan kwam er na een overlegproces met heel wat betrokken stakeholders uit verschillende sectoren (jacht, jeugd, natuur, landbouw, privaat beheer, vereniging ecologische begrazing,) en werd opgemaakt door Instituut voor Natuur- en Bos onderzoek en het Agentschap voor Natuur en Bos.In het Wolvenplan is een overlegplatform afgesproken, dat samenwerking en afstemming beoogt rond verschillende thema's zoals communicatie en voorlichting, preventie, schadegevallen, ... Dit platform is in Noord-Limburg opgestart, aangezien het wolvenpaar zich hier ophoudt. Eind september was er een overleg met vertegenwoordigers van lokale organisaties, gisteren werd de stand van zaken voorgesteld aan de lokale besturen. Doel is dan ook vooral informeren en bekijken of gemeenten ook een rol kunnen opnemen in het verhaal.Om de wolf alle kansen te geven in Vlaanderen is actie en samenwerking nodig. Iedereen is het erover eens dat specifieke informatie, communicatie en preventie prioritair zijn. Verscheidene organisaties hebben ook al hun medewerking aangeboden:Natuurpunt en WWF zetten samen een vrijwilligersnetwerk op voor het ondersteunen van de plaatsing van preventieve maatregelen.De jacht- en natuursector zal via de WBE's en vrijwilligers relevante waarnemingen doorgeven.Boerenbond, Vlaamse schapenhouderij en Vereniging Ecologische Begrazing zullen hun schapenhouders voorlichten.Natuurorganisaties (zoals vzw Welkom Wolf, Natuurpunt en WWF) zullen hun leden ook informeren en sensibiliseren. Het Agentschap voor Natuur en Bos werkt aan rescue kits waarbij snel nachtweides voor kuddes kunnen beschermd worden bij acuut gevaar. Dit als pilootproject. De twee wolven vertoeven nog altijd in het gebied. De batterij van de halsband van Naya werkt intussen niet meer, de halsband is dus verwijderd door de Duitse Professor Norman Stier. Camera's van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek blijven de dieren monitoren.DNA-onderzoek van Wageningen Environmental Research (WENR) in Nederland toonde aan dat August, de mannelijke wolf, in de periode juni-juli de 300 kilometer in vogelvlucht tussen Norden en Leopoldsburg aflegde via plaatsen in achtereenvolgens Friesland, Flevoland en Gelderland. In de nacht van 2 op 3 augustus legde een INBO-camera August, samen met Naya, voor het eerst vast in één beeld in Leopoldsburg.Sinds de komst van de wolven zijn een tiental schapen aangevallen. Vooral in het militair domein in een periode waarin de omheining niet goed functioneerde. Het beklemtoont nogmaals het belang van preventieve maatregelen. Bij het Agentschap voor Natuur en Bos kwamen 18 schadedossiers binnen. Zes keer ging het om een wolf. In acht gevallen niet en was er een andere doodsoorzaak, zoals bv. een hond. In vier dossiers zijn de resultaten van de DNA-analyses nog niet bekend. Iedereen die schade ondervindt door de wolven, kan vergoed worden.De wolf heeft zijn imago tegen. Reden tot paniek is er echter niet. De wolf is een zeer schuw dier dat elk menselijk contact vermijdt. Deze wolvin Naya werd enkel opgemerkt doordat Duitse onderzoekers haar voorzien hadden van een halsband met zender. Sindsdien worden de dieren gevolgd op de wildcamera's die in het militair domein staan opgesteld. Die leveren vooral nachtbeelden op van de dieren. Visuele waarnemingen van een wolf zijn zeer zeldzaam.