Ee nieuwe verhoogde 'Bijdrage Energiefonds' gaat in voege

Vanaf 1 maart gaat in Vlaanderen de nieuwe verhoogde 'Bijdrage Energiefonds' in voege, intussen beter bekend als de Turteltaks. Voor de meeste gezinnen bedraagt die bijdrage op de stroomfactuur honderd euro.De Turteltaks dient voornamelijk om de afbouw van de schulden voor groenestroomcertificaten te financieren. Het tarief van de jaarlijkse heffing wordt bepaald op basis van het jaarverbruik van elektriciteit. Er gelden verschillende verbruiksschijven. Beschermde klanten bijvoorbeeld betalen 25 euro. Voor een jaarverbruik van 0 tot 5 MWh - het meest courante - is dat 100 euro.

Maar gezinnen die hun woning verwarmen met elektriciteit kunnen terechtkomen in verbruiksschijven waarvan de tarieven 130, 290 of zelfs 770 euro per jaar bedragen. Zo zijn er 11.500 gezinnen die 770 euro Turteltaks zullen betalen. Het gaat om huishoudens met accumulatieverwarming en warmwaterboilers.

De nieuwe bijdrage is te betalen bij de jaarlijkse elektriciteitsafrekening. Om een te grote schok te vermijden, zullen een aantal leveranciers de bijdrage verdelen over de voorschotfacturen, zo luidt het bij Febeg, de federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven.

Het gebruik van de ecocheques wordt uitgebreid

Werknemers durven al eens klagen over het beperkt aantal zaken dat je kan betalen met ecocheques, maar daar komt in maart een beetje beterschap in. Het gebruik van ecocheques wordt uitgebreid naar de herstelling en het onderhoud van de ecologische producten die je met ecocheques kan kopen.

De lijst van ecocheque-producten focuste tot nu toe meestal op de aankoop en plaatsing van milieuvriendelijke producten. Vanaf maart wordt dat uitgebreid met het onderhoud en de herstelling ervan. Dat geldt bijvoorbeeld voor zonnepanelen, hoogrendementsketels, fietsen, energiemeters, roetfilters en lpg-installaties, zo staat in de tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die in de Nationale Arbeidsraad (NAR) gesloten werd.

De nieuwe regeling moet er onder andere toe bijdragen dat milieuvriendelijke producten zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden en voorkomen dat ze vroegtijdig worden afgedankt.

De uitbreiding kadert in een tussentijdse evaluatie van de ecochequelijst, waarbij er alleen producten kunnen worden toegevoegd. Om de twee jaar is er een grote herziening van de lijst. De volgende is eind dit jaar gepland.

Vlaamse gemeenten kunnen lage-emissiezone invoeren

Gemeenten in Vlaanderen kunnen vanaf 1 maart 2016 een lage-emissiezone (LEZ) invoeren. De Vlaamse regering zette onlangs het licht op groen voor een reeks voorwaarden waaraan zo'n LEZ moet voldoen.

De normen zijn strenger voor dieselvoertuigen dan voor benzinevoertuigen. Moto's en voertuigen met een heel lage CO2-uitstoot (bv. elektrische wagens) zullen worden vrijgesteld.

De stad Antwerpen wordt wellicht de eerste om het systeem toe te passen. De invoering is er gepland vanaf februari 2017. De invoering van lage-emissiezones (LEZ) wordt al langer onderzocht. Een LEZ is een afgebakend gebied waarbinnen toegangsvoorwaarden gelden voor bepaalde voertuigcategorieën op basis van de uitstoot van het voertuig.

Bedoeling is om de luchtkwaliteit te verbeteren en zo ook een positieve invloed uit te oefenen op de gezondheid van de lokale bewoners. Er zijn enkele gewestelijke criteria vastgelegd. Daarnaast kunnen gemeenten zelf nog bepaalde categorieën van voertuigen, die niet aan de gewestelijke criteria voldoen, tijdelijk toelaten tegen betaling. De controle zal niet gebeuren via stickers of vignetten, maar via nummerplaatcontrole.

Vaccinatie tegen hondsdolheid niet langer verplicht in België

De vaccinatie tegen hondsdolheid was in ons land nog verplicht voor honden ten zuiden van Samber en Maas en op campings. Sinds 2001 is België echter officieel vrij van hondsdolheid. Bovendien is de situatie in onze buurlanden gesaneerd.

Hondsdolheid of rabiës is een ziekte die wordt overgedragen via het speeksel van een besmet dier en kan verschillende zoogdieren en de mens treffen. Voor de mens is de ziekte vrijwel altijd dodelijk van zodra de symptomen zichtbaar worden. Sinds 1967 was vaccinatie tegen hondsdolheid verplicht. Toen was de ziekte endemisch in onze regio, met name bij vossen, en vormde ze een reëel gevaar voor de mensen en gedomesticeerde zoogdieren.

Honden, katten en fretten die met hun baasje naar het buitenland reizen of vanuit het buitenland toekomen, moeten wel nog altijd vooraf een vaccinatie tegen hondsdolheid krijgen. In sommige Europese landen en buiten Europa is de ziekte immers nog steeds aanwezig.

Prijs van heel wat geneesmiddelen daalt

Een heleboel geneesmiddelen worden goedkoper. De prijsdaling is een gevolg van twee maatregelen uit het Toekomstpact tussen de overheid en de farmaceutische industrie. Het pact legt één grote, eenmalige prijsdaling op voor geneesmiddelen waarvan het patent vervalt, in plaats van kleine, opeenvolgende prijsdalingen.

Belangrijke geneesmiddelen als antibiotica worden ruim 54 procent goedkoper, levensnoodzakelijke geneesmiddelen bijna 61 procent. Dat komt neer op een bijkomende prijsdaling van ongeveer 17 procent voor generische geneesmiddelen.

Daarnaast halveert de marge die geneesmiddelenproducenten voor merkgeneesmiddelen boven op de terugbetalingsprijs mogen aanrekenen van 10,8 naar 5 euro.

Voorafgaande erkenning van schuld ("guilty plea") mogelijk

Vanaf 1 maart kan wie verdacht wordt van een misdrijf ervoor kiezen schuldig te pleiten in ruil voor strafvermindering. Deze nieuwe maatregel is een onderdeel van 'Potpourri II', de hervorming van Strafrecht en Strafvordering van minister Geens. Het geeft het slachtoffer de gelegenheid en een basis om de vergoeding van de opgelopen schade te vorderen. Er moeten geen debatten meer gevoerd worden want in het voorstel van Minister Geens oordeelt het openbaar ministerie over de opportuniteit om een strafvermindering voor te stellen. De rechter ten gronde oordeelt trouwens nog altijd over de gegrondheid van de toepassing van een "guilty plea". "Guilty plea" kan enkel toegepast worden voor feiten waarvoor de gevangenisstraf minder dan vijf jaar bedraagt.

Vanaf 1 maart gaat in Vlaanderen de nieuwe verhoogde 'Bijdrage Energiefonds' in voege, intussen beter bekend als de Turteltaks. Voor de meeste gezinnen bedraagt die bijdrage op de stroomfactuur honderd euro.De Turteltaks dient voornamelijk om de afbouw van de schulden voor groenestroomcertificaten te financieren. Het tarief van de jaarlijkse heffing wordt bepaald op basis van het jaarverbruik van elektriciteit. Er gelden verschillende verbruiksschijven. Beschermde klanten bijvoorbeeld betalen 25 euro. Voor een jaarverbruik van 0 tot 5 MWh - het meest courante - is dat 100 euro. Maar gezinnen die hun woning verwarmen met elektriciteit kunnen terechtkomen in verbruiksschijven waarvan de tarieven 130, 290 of zelfs 770 euro per jaar bedragen. Zo zijn er 11.500 gezinnen die 770 euro Turteltaks zullen betalen. Het gaat om huishoudens met accumulatieverwarming en warmwaterboilers. De nieuwe bijdrage is te betalen bij de jaarlijkse elektriciteitsafrekening. Om een te grote schok te vermijden, zullen een aantal leveranciers de bijdrage verdelen over de voorschotfacturen, zo luidt het bij Febeg, de federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven. Werknemers durven al eens klagen over het beperkt aantal zaken dat je kan betalen met ecocheques, maar daar komt in maart een beetje beterschap in. Het gebruik van ecocheques wordt uitgebreid naar de herstelling en het onderhoud van de ecologische producten die je met ecocheques kan kopen. De lijst van ecocheque-producten focuste tot nu toe meestal op de aankoop en plaatsing van milieuvriendelijke producten. Vanaf maart wordt dat uitgebreid met het onderhoud en de herstelling ervan. Dat geldt bijvoorbeeld voor zonnepanelen, hoogrendementsketels, fietsen, energiemeters, roetfilters en lpg-installaties, zo staat in de tekst van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die in de Nationale Arbeidsraad (NAR) gesloten werd. De nieuwe regeling moet er onder andere toe bijdragen dat milieuvriendelijke producten zo lang mogelijk gebruikt kunnen worden en voorkomen dat ze vroegtijdig worden afgedankt. De uitbreiding kadert in een tussentijdse evaluatie van de ecochequelijst, waarbij er alleen producten kunnen worden toegevoegd. Om de twee jaar is er een grote herziening van de lijst. De volgende is eind dit jaar gepland. Gemeenten in Vlaanderen kunnen vanaf 1 maart 2016 een lage-emissiezone (LEZ) invoeren. De Vlaamse regering zette onlangs het licht op groen voor een reeks voorwaarden waaraan zo'n LEZ moet voldoen. De normen zijn strenger voor dieselvoertuigen dan voor benzinevoertuigen. Moto's en voertuigen met een heel lage CO2-uitstoot (bv. elektrische wagens) zullen worden vrijgesteld.De stad Antwerpen wordt wellicht de eerste om het systeem toe te passen. De invoering is er gepland vanaf februari 2017. De invoering van lage-emissiezones (LEZ) wordt al langer onderzocht. Een LEZ is een afgebakend gebied waarbinnen toegangsvoorwaarden gelden voor bepaalde voertuigcategorieën op basis van de uitstoot van het voertuig. Bedoeling is om de luchtkwaliteit te verbeteren en zo ook een positieve invloed uit te oefenen op de gezondheid van de lokale bewoners. Er zijn enkele gewestelijke criteria vastgelegd. Daarnaast kunnen gemeenten zelf nog bepaalde categorieën van voertuigen, die niet aan de gewestelijke criteria voldoen, tijdelijk toelaten tegen betaling. De controle zal niet gebeuren via stickers of vignetten, maar via nummerplaatcontrole. De vaccinatie tegen hondsdolheid was in ons land nog verplicht voor honden ten zuiden van Samber en Maas en op campings. Sinds 2001 is België echter officieel vrij van hondsdolheid. Bovendien is de situatie in onze buurlanden gesaneerd. Hondsdolheid of rabiës is een ziekte die wordt overgedragen via het speeksel van een besmet dier en kan verschillende zoogdieren en de mens treffen. Voor de mens is de ziekte vrijwel altijd dodelijk van zodra de symptomen zichtbaar worden. Sinds 1967 was vaccinatie tegen hondsdolheid verplicht. Toen was de ziekte endemisch in onze regio, met name bij vossen, en vormde ze een reëel gevaar voor de mensen en gedomesticeerde zoogdieren. Honden, katten en fretten die met hun baasje naar het buitenland reizen of vanuit het buitenland toekomen, moeten wel nog altijd vooraf een vaccinatie tegen hondsdolheid krijgen. In sommige Europese landen en buiten Europa is de ziekte immers nog steeds aanwezig. Een heleboel geneesmiddelen worden goedkoper. De prijsdaling is een gevolg van twee maatregelen uit het Toekomstpact tussen de overheid en de farmaceutische industrie. Het pact legt één grote, eenmalige prijsdaling op voor geneesmiddelen waarvan het patent vervalt, in plaats van kleine, opeenvolgende prijsdalingen. Belangrijke geneesmiddelen als antibiotica worden ruim 54 procent goedkoper, levensnoodzakelijke geneesmiddelen bijna 61 procent. Dat komt neer op een bijkomende prijsdaling van ongeveer 17 procent voor generische geneesmiddelen. Daarnaast halveert de marge die geneesmiddelenproducenten voor merkgeneesmiddelen boven op de terugbetalingsprijs mogen aanrekenen van 10,8 naar 5 euro. Vanaf 1 maart kan wie verdacht wordt van een misdrijf ervoor kiezen schuldig te pleiten in ruil voor strafvermindering. Deze nieuwe maatregel is een onderdeel van 'Potpourri II', de hervorming van Strafrecht en Strafvordering van minister Geens. Het geeft het slachtoffer de gelegenheid en een basis om de vergoeding van de opgelopen schade te vorderen. Er moeten geen debatten meer gevoerd worden want in het voorstel van Minister Geens oordeelt het openbaar ministerie over de opportuniteit om een strafvermindering voor te stellen. De rechter ten gronde oordeelt trouwens nog altijd over de gegrondheid van de toepassing van een "guilty plea". "Guilty plea" kan enkel toegepast worden voor feiten waarvoor de gevangenisstraf minder dan vijf jaar bedraagt.