Want bij de strijd om gelijke rechten wordt uitgerekend deze groep nogal eens makkelijk over het hoofd gezien. Tijdens de voorbije pandemie en dan vooral in 2020 was er een grote oversterfte, die vooral veel slachtoffers eiste in de woonzorgcentra. Terwijl onze levensverwachting sinds jaar en dag stijgt, viel die in 2020 plots terug met 9 maand. "Dat is meer dan een statistisch gegeven. Elk slachtoffer heeft zijn eigen verhaal. Bovendien stierven velen onder hen in volstrekte eenzaamheid, zonder goede ondersteuning of afscheid van familie. De wonden zijn niet geheeld en vragen om een waardige herdenking", aldus Robert Crivit van de coalitie ouderenrechten, waarvan ABVV-senioren, het liberale Vief, GroenPlus, Grijze Geuzen,S-Plus, Home-Info, het Brussels Ouderenplatfrm, Cultuurvuur en Komt op tegen Kanker deel uitmaken.

De coalitie pleit ervoor om de rechten van ouderen in alle levensdomeinen te ondersteunen. "Tijdens de pandemie werden hun fundamentele mensenrechten op een schandelijke manier geschonden. Hun recht op zorg was plots onzeker. Ze werden niet gehoord bij belangrijke levenskeuzes en velen werden de facto menselijk contact ontzegd."

Ouderenrechtencommissaris

Uit de gezondheidscrisis zijn tot nu toe evenmin lessen getrokken om te komen tot een echt inclusief ouderenbeleid. "De maatschappij ziet ouderen nog heel dikwijls over het hoofd en 'ageisme' of discriminatie op basis van leeftijd is vaak een realiteit, terwijl heel wat ouderen zorg opnemen voor familieleden, actief zijn als vrijwilliger en in grote mate het buurt- en verenigingsleven mee trekken. Vrouwen, laaggeschoolden en ouderen met een migratie achtergrond worden veelal nog extra gediscrimineerd."

De coalitie ouderenrechten ijvert voor nieuwe initiatieven zoals de aanstelling van een ouderenrechtencommissaris, naar het voorbeeld van de kinderrechtencommissaris, die zo mee kan toezien op de naleving van hun specifieke rechten en noden. Op het vlak van de zorg vragen ze een vernieuwend beleid met meer buurtgerichte kleinschalige woonvormen, leeftijdsvriendelijke woonomgevingen en een beleid dat alleenstaanden ondersteunt bij zelfstandig wonen. Bovendien zou iedereen die wil de kans moeten krijgen om levenslang actief te blijven.

Vandaag is in Vlaanderen al 1 op de 5 inwoners 65-plus, in 2030 zal dit aantal oplopen tot een kwart van de bevolking.

Want bij de strijd om gelijke rechten wordt uitgerekend deze groep nogal eens makkelijk over het hoofd gezien. Tijdens de voorbije pandemie en dan vooral in 2020 was er een grote oversterfte, die vooral veel slachtoffers eiste in de woonzorgcentra. Terwijl onze levensverwachting sinds jaar en dag stijgt, viel die in 2020 plots terug met 9 maand. "Dat is meer dan een statistisch gegeven. Elk slachtoffer heeft zijn eigen verhaal. Bovendien stierven velen onder hen in volstrekte eenzaamheid, zonder goede ondersteuning of afscheid van familie. De wonden zijn niet geheeld en vragen om een waardige herdenking", aldus Robert Crivit van de coalitie ouderenrechten, waarvan ABVV-senioren, het liberale Vief, GroenPlus, Grijze Geuzen,S-Plus, Home-Info, het Brussels Ouderenplatfrm, Cultuurvuur en Komt op tegen Kanker deel uitmaken. De coalitie pleit ervoor om de rechten van ouderen in alle levensdomeinen te ondersteunen. "Tijdens de pandemie werden hun fundamentele mensenrechten op een schandelijke manier geschonden. Hun recht op zorg was plots onzeker. Ze werden niet gehoord bij belangrijke levenskeuzes en velen werden de facto menselijk contact ontzegd." Uit de gezondheidscrisis zijn tot nu toe evenmin lessen getrokken om te komen tot een echt inclusief ouderenbeleid. "De maatschappij ziet ouderen nog heel dikwijls over het hoofd en 'ageisme' of discriminatie op basis van leeftijd is vaak een realiteit, terwijl heel wat ouderen zorg opnemen voor familieleden, actief zijn als vrijwilliger en in grote mate het buurt- en verenigingsleven mee trekken. Vrouwen, laaggeschoolden en ouderen met een migratie achtergrond worden veelal nog extra gediscrimineerd." De coalitie ouderenrechten ijvert voor nieuwe initiatieven zoals de aanstelling van een ouderenrechtencommissaris, naar het voorbeeld van de kinderrechtencommissaris, die zo mee kan toezien op de naleving van hun specifieke rechten en noden. Op het vlak van de zorg vragen ze een vernieuwend beleid met meer buurtgerichte kleinschalige woonvormen, leeftijdsvriendelijke woonomgevingen en een beleid dat alleenstaanden ondersteunt bij zelfstandig wonen. Bovendien zou iedereen die wil de kans moeten krijgen om levenslang actief te blijven.Vandaag is in Vlaanderen al 1 op de 5 inwoners 65-plus, in 2030 zal dit aantal oplopen tot een kwart van de bevolking.