Zeven Vlamingen op de tien maken zich zorgen over hun gezondheid, wat meer is dan de voorgaande jaren. In 2011 maakten minder Vlamingen zich zorgen over hun veiligheid en werksituatie. De Vlaming ziet de prijsstijgingen, de economische toestand en de werkloosheid als de grootste problemen.
De tevredenheid over de woning scoort bij de Vlamingen al jaren het hoogst. Wellicht speelt het feit dat Vlaanderen met 77% eigenaars aan de Europese top zit daarbij een grote rol. Zes procent is een sociale huurder. Een eigenaar geeft gemiddeld 12% van het huishoudinkomen uit aan wonen, bij de huurder is dat 27%. Minder positief is dat

het aantal klanten van sociale energieleveranciers en klanten die een budgetmeter hebben in vergelijking met 2005 meer dan verdubbeld is.
In het luik gezondheid toont 84% zich tevreden over de gezondheidsvoorzieningen. De Vlaming ervaart de gezondheidszorg veel minder als

een probleem dan elders in Europa. De helft van de bevolking zegt op jaarbasis wel eens te sporten. Vijf jaar eerder was dat nog bijna 60%. Vooral vrouwen haken af. Wie sport, doet dat regelmatig; 40% besteedt wekelijks minstens 20 minuten aan intensieve lichamelijke inspanningen.
Wat de vrije tijd betreft, stijgt de tevredenheid over de culturele en sportvoorzieningen tot respectievelijk 82,5 en 75%. Drie kwart neemt jaarlijks deel aan één culturele activiteit, 6% minder dan in 2000. 72% van de Vlamingen heeft minstens wekelijks contact met familie en vrienden, wat Europees een erg hoge score is. Drie op de vijf heeft veel contact met de rechtstreekse buren, een op de acht zet zich actief in in de eigen buurt of wijk, een kwart participeert aan buurtactiviteiten.
Voorts voeren vier Vlamingen op de vijf zich nooit of zelden onveilig, maar erkent een op de twee zich wel eens zorgen te maken over zijn veiligheid. Bijna twee op de drie is tevreden over het openbaar vervoer en twee op de vijf over de staat van de fietspaden.

Zeven Vlamingen op de tien maken zich zorgen over hun gezondheid, wat meer is dan de voorgaande jaren. In 2011 maakten minder Vlamingen zich zorgen over hun veiligheid en werksituatie. De Vlaming ziet de prijsstijgingen, de economische toestand en de werkloosheid als de grootste problemen. De tevredenheid over de woning scoort bij de Vlamingen al jaren het hoogst. Wellicht speelt het feit dat Vlaanderen met 77% eigenaars aan de Europese top zit daarbij een grote rol. Zes procent is een sociale huurder. Een eigenaar geeft gemiddeld 12% van het huishoudinkomen uit aan wonen, bij de huurder is dat 27%. Minder positief is dathet aantal klanten van sociale energieleveranciers en klanten die een budgetmeter hebben in vergelijking met 2005 meer dan verdubbeld is. In het luik gezondheid toont 84% zich tevreden over de gezondheidsvoorzieningen. De Vlaming ervaart de gezondheidszorg veel minder alseen probleem dan elders in Europa. De helft van de bevolking zegt op jaarbasis wel eens te sporten. Vijf jaar eerder was dat nog bijna 60%. Vooral vrouwen haken af. Wie sport, doet dat regelmatig; 40% besteedt wekelijks minstens 20 minuten aan intensieve lichamelijke inspanningen. Wat de vrije tijd betreft, stijgt de tevredenheid over de culturele en sportvoorzieningen tot respectievelijk 82,5 en 75%. Drie kwart neemt jaarlijks deel aan één culturele activiteit, 6% minder dan in 2000. 72% van de Vlamingen heeft minstens wekelijks contact met familie en vrienden, wat Europees een erg hoge score is. Drie op de vijf heeft veel contact met de rechtstreekse buren, een op de acht zet zich actief in in de eigen buurt of wijk, een kwart participeert aan buurtactiviteiten. Voorts voeren vier Vlamingen op de vijf zich nooit of zelden onveilig, maar erkent een op de twee zich wel eens zorgen te maken over zijn veiligheid. Bijna twee op de drie is tevreden over het openbaar vervoer en twee op de vijf over de staat van de fietspaden.