In de Raad zitten vertegenwoordigers uit alle belangengroepen: professionelen, dierenartsen, consumenten en dierenbeschermers. Vijf geleerde deskundigen -waaronder voorzitter Dirk Lips en ondervoorzitter Nadine Buys- tillen de Raad op tot een wetenschappelijk niveau.

Voor het eerst zijn de dierenasielen echt vertegenwoordigd binnen de adviesraad, met een vertegenwoordiger uit elk van de vijf Vlaamse provincies. "De asielen doen belangrijk en broodnodig veldwerk", zegt Weyts. "Ik wou hen absoluut aan boord." Ook de distributiesector, vertegenwoordigd door handelsfederatie Comeos, doet haar intrede in de Raad. Volgens Weyts heeft die sector bewezen een belangrijke rol te kunnen spelen. "Denk maar aan supermarktketens die geen kooi-eieren meer verkopen, of geen vlees meer willen van chirurgisch gecastreerde varkens."

De Raad voor Dierenwelzijn is op aandringen van Weyts evenwichtig samengesteld. "Een evenwichtige samenstelling is de beste garantie voor evenwichtige adviezen", zegt Weyts. Er werd ook gewaakt over een goede regionale spreiding, omdat veel dossiers streekgebonden zijn.

"De Vlaamse Raad wordt een absolute referentie in het debat rond Dierenwelzijn", besluit Weyts. "Ik kijk uit naar een constructieve samenwerking."

De Raad bestaat uit volgende leden:

Organisatie

Naam

Functie

vzw GAIA

Michel Vandenbosch

lid

West-Vlaamse dierenasielen

André Lycke

lid

Oost-Vlaamse dierenasielen

Eddy De Landtsheer

lid

Antwerpse dierenasielen

Sonja De Keyser

lid

Vlaams-Brabantse dierenasielen

Donald Stevens

lid

Limburgse dierenasielen

Dany Grosemans

lid

Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen

Dimitri Valckenier

lid

vzw Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Joost Venken

lid

vzw Boerenbond

Koen Mintiens

lid

vzw Algemeen Boerensyndicaat

Peter De Swaef

lid

vzw Nationale Raad van Dieren Liefhebbers

Roger Van Look

lid

vzw Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus

Hubert Iser

lid

vzw Andibel

Patrick Ghyssels

lid

vzw Comeos

Nathalie De Greve

lid

Deskundige uit wetenschappelijke wereld

Dirk Lips

voorzitter

Deskundige uit wetenschappelijke wereld

Nadine Buys

ondervoorzitter

Deskundige uit wetenschappelijke wereld

Frank Gasthuys

lid

Deskundige uit wetenschappelijke wereld

Frank Tuyttens

lid

Deskundige uit wetenschappelijke wereld

Hilde Vervaecke

lid

In de Raad zitten vertegenwoordigers uit alle belangengroepen: professionelen, dierenartsen, consumenten en dierenbeschermers. Vijf geleerde deskundigen -waaronder voorzitter Dirk Lips en ondervoorzitter Nadine Buys- tillen de Raad op tot een wetenschappelijk niveau. Voor het eerst zijn de dierenasielen echt vertegenwoordigd binnen de adviesraad, met een vertegenwoordiger uit elk van de vijf Vlaamse provincies. "De asielen doen belangrijk en broodnodig veldwerk", zegt Weyts. "Ik wou hen absoluut aan boord." Ook de distributiesector, vertegenwoordigd door handelsfederatie Comeos, doet haar intrede in de Raad. Volgens Weyts heeft die sector bewezen een belangrijke rol te kunnen spelen. "Denk maar aan supermarktketens die geen kooi-eieren meer verkopen, of geen vlees meer willen van chirurgisch gecastreerde varkens."De Raad voor Dierenwelzijn is op aandringen van Weyts evenwichtig samengesteld. "Een evenwichtige samenstelling is de beste garantie voor evenwichtige adviezen", zegt Weyts. Er werd ook gewaakt over een goede regionale spreiding, omdat veel dossiers streekgebonden zijn."De Vlaamse Raad wordt een absolute referentie in het debat rond Dierenwelzijn", besluit Weyts. "Ik kijk uit naar een constructieve samenwerking."De Raad bestaat uit volgende leden: