Om het stijgende aantal langdurig zieken terug te dringen, kondigde de regering-De Croo in oktober een aantal maatregelen aan. Zo kunnen langdurig zieken die vanaf 2023 de verplichte vragenlijst over een mogelijke terugkeer naar werk weigeren in te vullen, 2,5 procent van de uitkering verliezen.

Ook voor de ziekenfondsen komen er financiële sancties als de vragenlijsten niet ingevuld worden. Bij de Christelijke Mutualiteiten bleef in 2021 41,1 procent van de verplichte vragenlijsten onbeantwoord. Ook bij de Onafhankelijke, Liberale en Neutrale Ziekenfondsen ligt dat aantal rond de 40 procent. Bij de Socialistische Mutualiteiten bleef slechts 20 procent onbeantwoord.

Volgens de CM schiet de vragenlijst haar doel voorbij. "Mensen begrijpen het formulier niet altijd of ze vergeten het in te vullen. Gaan we die meest kwetsbaren ook nog eens straffen?", zegt voorzitter Luc Van Gorp.

"Het is geen mirakeloplossing, maar wel een belangrijk signaal", zegt Xavier Brenez van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Ook Paul Callewaert, van de Socialistische Ziekenfondsen gaat niet in het verzet. "We zullen straks iedereen die een vragenlijst krijgt ook uitnodigen voor een gesprek. We kunnen dan samen met hen het document invullen en nagaan wat ze nog kunnen doen."

Sancties vanaf 2023

"De sancties worden pas vanaf 2023 van kracht", reageert minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Hij wijst er ook op dat de vragenlijst vorig jaar al na acht weken ziekte werd verstuurd, vanaf dit jaar pas na de tiende week. "Tussen acht en tien weken gaat een grote groep nog opnieuw aan het werk. Het is logisch dat zij de vragenlijst niet invullen." Hij verwijst bovendien naar de toekomstige rol van de terugkeercoaches.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits kondigt aan dat ze samen met minister Vandenbroucke in gesprek wil gaan met de mutualiteiten en de adviserende artsen om hun rol in het proces beter te duiden. "Een snelle begeleiding en betrokkenheid van VDAB is ook noodzakelijk daarbij, daar pleit ik al langer voor. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen kansen missen omwille van nodeloze drempels. Het is net de bedoeling om die drempels weg te werken", zegt minister Crevits.

Om het stijgende aantal langdurig zieken terug te dringen, kondigde de regering-De Croo in oktober een aantal maatregelen aan. Zo kunnen langdurig zieken die vanaf 2023 de verplichte vragenlijst over een mogelijke terugkeer naar werk weigeren in te vullen, 2,5 procent van de uitkering verliezen.Ook voor de ziekenfondsen komen er financiële sancties als de vragenlijsten niet ingevuld worden. Bij de Christelijke Mutualiteiten bleef in 2021 41,1 procent van de verplichte vragenlijsten onbeantwoord. Ook bij de Onafhankelijke, Liberale en Neutrale Ziekenfondsen ligt dat aantal rond de 40 procent. Bij de Socialistische Mutualiteiten bleef slechts 20 procent onbeantwoord. Volgens de CM schiet de vragenlijst haar doel voorbij. "Mensen begrijpen het formulier niet altijd of ze vergeten het in te vullen. Gaan we die meest kwetsbaren ook nog eens straffen?", zegt voorzitter Luc Van Gorp. "Het is geen mirakeloplossing, maar wel een belangrijk signaal", zegt Xavier Brenez van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Ook Paul Callewaert, van de Socialistische Ziekenfondsen gaat niet in het verzet. "We zullen straks iedereen die een vragenlijst krijgt ook uitnodigen voor een gesprek. We kunnen dan samen met hen het document invullen en nagaan wat ze nog kunnen doen.""De sancties worden pas vanaf 2023 van kracht", reageert minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Hij wijst er ook op dat de vragenlijst vorig jaar al na acht weken ziekte werd verstuurd, vanaf dit jaar pas na de tiende week. "Tussen acht en tien weken gaat een grote groep nog opnieuw aan het werk. Het is logisch dat zij de vragenlijst niet invullen." Hij verwijst bovendien naar de toekomstige rol van de terugkeercoaches.Vlaams minister van Werk Hilde Crevits kondigt aan dat ze samen met minister Vandenbroucke in gesprek wil gaan met de mutualiteiten en de adviserende artsen om hun rol in het proces beter te duiden. "Een snelle begeleiding en betrokkenheid van VDAB is ook noodzakelijk daarbij, daar pleit ik al langer voor. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen kansen missen omwille van nodeloze drempels. Het is net de bedoeling om die drempels weg te werken", zegt minister Crevits.