Sinds de creatie van de wegcode in 1975 is die in totaal 108 keer gewijzigd, waarvan 42 keer de laatste tien jaar. "Het is dus moeilijk om altijd op de hoogte te zijn van al die wijzigingen. Als je de regels niet kent, is het ook moeilijk om ze in de praktijk toe te passen. Dat kan voor iedereen gevaarlijk zijn, maar het brengt vooral de kwetsbare weggebruikers in gevaar. Het is vooral om die te beschermen dat een aantal recente wijzigingen in de wegcode zijn aangebracht." Vias verwijst onder meer naar recente regels zoals de fietsstraat, waar het verboden is om fietsers in te halen.

Met de online quiz kunnen kandidaat-bestuurders tijdens de sluiting van de rijscholen hun theoretische kennis oefenen. Al de anderen kunnen hun kennis over de wegcode opfrissen.

Sinds de creatie van de wegcode in 1975 is die in totaal 108 keer gewijzigd, waarvan 42 keer de laatste tien jaar. "Het is dus moeilijk om altijd op de hoogte te zijn van al die wijzigingen. Als je de regels niet kent, is het ook moeilijk om ze in de praktijk toe te passen. Dat kan voor iedereen gevaarlijk zijn, maar het brengt vooral de kwetsbare weggebruikers in gevaar. Het is vooral om die te beschermen dat een aantal recente wijzigingen in de wegcode zijn aangebracht." Vias verwijst onder meer naar recente regels zoals de fietsstraat, waar het verboden is om fietsers in te halen. Met de online quiz kunnen kandidaat-bestuurders tijdens de sluiting van de rijscholen hun theoretische kennis oefenen. Al de anderen kunnen hun kennis over de wegcode opfrissen.