Jo Vandeurzen: "De overgrote meerderheid van de woonzorgcentra verleent elke dag kwaliteitsvolle zorg en beantwoordt aan de vooropgestelde veiligheids- en erkenningsnormen. Er is echter een heel kleine groep van woonzorgcentra waarover we regelmatig terugkerende klachten krijgen en die gegrond blijken te zijn of waarover in het verleden al vragen kwamen over de kwaliteit van zorg. Zij zetten de sector onverdiend in een ongunstig daglicht. Samen met Zorginspectie en het Agentschap Zorg en Gezondheid meen ik dat het noodzakelijk is bij deze woonzorgcentra het systeem van verhoogd toezicht op scherp te stellen door extra controles uit te voeren en streng op te volgen. We doen dat om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de bewoners te vrijwaren en om het kwaliteitsniveau van die woonzorgcentra te verhogen."

De inspecties zullen onaangekondigd plaatsvinden en kunnen plaatsgrijpen op minder gebruikelijke momenten van de zorg- en dienstverlening, zoals tijdens weekends en 's avonds of 's nachts. De reguliere inspecties blijven onverminderd plaatsvinden.

Risicogestuurd inspecteren en opvolgen

Minister Vandeurzen heeft Zorginspectie en het agentschap Zorg en Gezondheid gevraagd om het bestaande inspectie- en opvolgingsbeleid van de risicovolle woonzorgcentra te verscherpen en ook de transparantie ervan te verhogen. De minister besprak het initiatief met de koepelorganisaties van de residentiële ouderenzorg die hun constructieve medewerking toezegden. Dit nieuwe systeem van verhoogd toezicht en transparantie gaat in op 15 maart 2019.

Vanaf dan zullen voorzieningen, waar zich regelmatig terugkerende ernstige klachten voordoen of waar vragen rijzen over de kwaliteit van zorg, onder verhoogd toezicht gesteld worden en tot remediëring worden aangemaand.

Bovendien zullen vanaf 2020 in het kader van de openbaarheid van bestuur de inspectieverslagen van alle Vlaamse woonzorgcentra gepubliceerd worden op de website van Zorginspectie.

Jo Vandeurzen: "De overgrote meerderheid van de woonzorgcentra verleent elke dag kwaliteitsvolle zorg en beantwoordt aan de vooropgestelde veiligheids- en erkenningsnormen. Er is echter een heel kleine groep van woonzorgcentra waarover we regelmatig terugkerende klachten krijgen en die gegrond blijken te zijn of waarover in het verleden al vragen kwamen over de kwaliteit van zorg. Zij zetten de sector onverdiend in een ongunstig daglicht. Samen met Zorginspectie en het Agentschap Zorg en Gezondheid meen ik dat het noodzakelijk is bij deze woonzorgcentra het systeem van verhoogd toezicht op scherp te stellen door extra controles uit te voeren en streng op te volgen. We doen dat om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de bewoners te vrijwaren en om het kwaliteitsniveau van die woonzorgcentra te verhogen."De inspecties zullen onaangekondigd plaatsvinden en kunnen plaatsgrijpen op minder gebruikelijke momenten van de zorg- en dienstverlening, zoals tijdens weekends en 's avonds of 's nachts. De reguliere inspecties blijven onverminderd plaatsvinden.Minister Vandeurzen heeft Zorginspectie en het agentschap Zorg en Gezondheid gevraagd om het bestaande inspectie- en opvolgingsbeleid van de risicovolle woonzorgcentra te verscherpen en ook de transparantie ervan te verhogen. De minister besprak het initiatief met de koepelorganisaties van de residentiële ouderenzorg die hun constructieve medewerking toezegden. Dit nieuwe systeem van verhoogd toezicht en transparantie gaat in op 15 maart 2019. Vanaf dan zullen voorzieningen, waar zich regelmatig terugkerende ernstige klachten voordoen of waar vragen rijzen over de kwaliteit van zorg, onder verhoogd toezicht gesteld worden en tot remediëring worden aangemaand.Bovendien zullen vanaf 2020 in het kader van de openbaarheid van bestuur de inspectieverslagen van alle Vlaamse woonzorgcentra gepubliceerd worden op de website van Zorginspectie.