Inhoud:

Sedert 1 januari 2007 kunnen we in het weekend (van vrijdag 24 uur tot zondag 24 uur) elektriciteit verbruiken tegen het nachttarief, op voorwaarde dat we beschikken over een tweevoudige meter. Sedert diezelfde datum kunnen ook de inwoners van Brussel en Wallonië vrij hun leverancier van gas en elektriciteit kiezen. In Vlaanderen is de energiemarkt al vrij sinds 1 juli 2003.

In de vrijgemaakte energiemarkt is er een strikt onderscheid tussen netbeheerders (de bedrijven die het transport van de energie verzorgen) en leveranciers van gas en elektriciteit. Laatstgenoemden zijn de bedrijven aan wie u betaalt voor uw verbruik. De netbeheerder is de eigenaar van uw aanvoerleidingen en meters en blijft in principe altijd dezelfde. U zult dus nooit kosten hebben aan uw aansluiting wanneer u van leverancier verandert.

Wat kunt u doen?

U doet niets. Dan wordt de eigenaar van het elektriciteits- en gasnet in uw omgeving automatisch uw standaardleverancier. In de meeste gevallen is dat Electrabel, Luminus/SPE of één van de intercommunales die van deze bedrijven afhangen. Hij zal u de facturen voor het verbruik sturen. In Vlaanderen is 20% van de particulieren sinds 1 juli 2003 passief gebleven.

U sluit een contract met diezelfde standaardleverancier. In de meeste gevallen scoort u dan een beperkt prijsvoordeel (een korting van 1 tot 3% per jaar op de kilowattuurprijs). In Vlaanderen heeft zo'n 68% van de particulieren dat gedaan. De standaardleveranciers bieden meestal zelf zulk een contract aan hun klanten aan. De meeste contracten lopen over één jaar, sommige over twee jaar (met een stilzwijgende verlenging). De opzeggingstermijn varieert van één tot drie maanden.

U verandert van leverancier. Dat is veel eenvoudiger dan u zou denken.

1. Neem uw laatste jaarfactuur en zoek uw jaarverbruik van elektriciteit en gas op en het vermogen van uw installatie.

2. Vergelijk de prjs die u bij verschillende leveranciers zou betalen, zowel voor elektriciteit als voor gas. Dat kunt u doen door uw postcode en gegevens uit uw jaarfactuur in te geven op de website of het telefoonnummer van de energieregulator in uw gewest. De prijzen bevatten ook de vaste vergoeding, de distributiekosten, de btw, de taksen en de gratis geleverde energie.

  • In Vlaanderen: via de website www.vreg.be/ (doorklikken op 'Vergelijk de leveranciers') of tel. 02 553 13 53.
  • In Brussel: via de website www.brugel.be/ (doorklikken op 'Een leverancier kiezen') of tel. 0800 971 98.
  • In Wallonië: tel. 078 15 00 06

3. Neem contact met één of meerdere leveranciers die u bevallen. Zij zullen u een offerte en een voorstel van contract opsturen. Ga ondertussen via de berekeningsmodule van de leverancier zelf (via zijn website of telefoonnummer) ook eens na welke prijs u zou betalen. Zijn module houdt immers ook rekening met eventuele promoties.

4. Voor u een contract tekent, kijkt u op uw laatste jaarfactuur tot wanneer uw contract met de huidige leverancier loopt en hoe lang de opzegtermijn bedraagt. Laat het nieuwe contract pas ingaan vanaf de einddatum van uw lopende contract. Zoniet loopt u de kans een verbrekingsvergoeding te moeten betalen.

5. Als u het ondertekende contract aan de nieuwe leverancier stuurt, zal hij al het nodige doen om uw contract met uw huidige leverancier op te zeggen.

6. De netbeheerder zal een (brief)kaart sturen met de vraag de stand van uw meter(s) kort voor de einddatum van uw contract naar hem door te bellen of te mailen. U ontvangt dan binnen de drie maanden één enkele afsluitende factuur van uw huidige leverancier.

In Vlaanderen heeft 12% van de particulieren intussen gekozen voor een volledig nieuwe aanbieder (dus buiten Electrabel en Luminus/SPE). U kunt ook een afzonderlijke leverancier voor gas en voor elektriciteit nemen, als dat voor u het voordeligst uitkomt. Dan zult u twee verschillende facturen krijgen.

In Vlaanderen kunt u kiezen uit negen leveranciers (vijf ervan bieden zowel elektriciteit als gas), in Wallonië uit vijf (zowel voor gas als voor elektriciteit). De volledige keuze geldt echter niet overal (Wase Wind bijvoorbeeld levert alleen in het Waasland). In Brussel hebben vijf elektriciteitsleveranciers en vier gasleveranciers een vergunning gekregen. Het aantal leveranciers die in Brussel aan particulieren willen leveren, is echter nog beperkt tot twee.

Terug naar begin

Energievreters in het weekend

Beschikt u al over een tweevoudige meter, dan kunt u een besparing realiseren op voorwaarde dat u uw energievreters alleen in het weekend laat werken. Dus niet alleen de droogkast, de wasautomaat en de vaatwasser maar ook de oven, de broodmachine, de opladers van gsm's en batterijen, de sauna, de hogedrukreiniger... en de strijkbout. Dit brengt zeker een verandering in onze weekendgewoonten mee. Zaterdag: wassen, drogen, bakken, schoonmaken. Zondag: opladen, strijken, de vaat van een week...

Hebt u nog geen tweevoudige meter, dan haalt u er de kosten van de plaatsing alléén uit als u minstens met z'n tweeën woont en een vrij hoog verbruik hebt.

Terug naar begin

Loont veranderen de moeite?

Verwacht zeker geen wonderen, maar toch is de ervaring in Vlaanderen duidelijk: wie niets doet, betaalt altijd (iets) meer. Als u een contract met uw standaardleverancier sluit of voor een nieuwe leverancier kiest, zal de besparing klein blijven maar in deze tijd helpen alle beetjes. Het loont in elk geval de moeite prijzen te vergelijken op de berekeningsmodules van de energieregulatoren.

  • De berekeningsmodule geeft een totale prijs, dus inclusief btw. Op uw jaarfactuur staat de btw echter meestal apart vermeld. Om eerlijk te vergelijken moet u de btw (21%) meerekenen.
  • Uw laatste jaarfactuur is eigenlijk niet de ideale vergelijkingsbasis, zeker als die al van begin 2006 dateert. In het afgelopen jaar zijn de gas- en elektriciteitsprijzen immers met bijna 5% gestegen. Een meer betrouwbaar idee van uw besparing krijgt u als u de prijs van uw standaardleverancier vergelijkt met die van de goedkoopste aanbieder.
  • Als u kiest voor een contract met een vaste prijs, ligt alles voor de duur van het contract vast. De prijs per kilowattuur ligt echter hoger dan bij een contract met een variabele prijs. Bij een variabele prijs betaalt u minder per kilowattuur, maar in de loop van het contract zal die opgetrokken worden wanneer de gas- en elektriciteitsprijzen stijgen (zoals nu het geval is).
  • Hoe meer mensen veranderen van leverancier, hoe groter de concurrentie wordt en hoe meer de tarieven in de toekomst kunnen dalen. De ervaring in Vlaanderen spreekt boekdelen. Zelfs wie in Vlaanderen in de voorbije drie en een half jaar niets heeft gedaan, betaalt op dit moment gemiddeld 13% minder voor zijn elektriciteit en 6% minder voor zijn gas dan in Wallonië. Wie in Vlaanderen wél koos voor de leverancier met de laagste prijs (variabel contract), betaalt nu 23% (elektriciteit) en 10% (gas) minder. "Het concurrentie-effect speelt uiteindelijk in het voordeel van iedereen", zegt André Pictoel, de voorzitter van Vreg (de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt). "Toch hebben we op een of andere manier schrik om te veranderen van leverancier, ook al vergt dat geen enkele aanpassing aan onze aansluiting. Vele mensen denken zelfs dat ze vandaag al bij al weinig betalen voor hun energie, terwijl die juist een hele hap uit het budget neemt!"

Terug naar begin

Uw voordeel, concreet

Hoeveel kunt u nu concreet besparen door de goedkoopste energieleverancier te kiezen? Wij deden een test met de berekeningsmodules van de drie gewesten.

Vlaanderen: Leo en Marianne wonen in een ééngezinswoning in Evergem (postcode 9940). Ze hebben twee jaar geleden een contract gesloten met Electrabel. Op hun laatste jaarfactuur (februari 2006) betaalden ze alles inbegrepen ? 821,92 voor elektriciteit (4663 kWh in dag- en 1433 kWh in nachttarief) en ? 1137,98 voor gas. Als ze nu zouden overstappen naar de goedkoopste leverancier (contract met variabele prijs) zullen ze volgens de berekeningsmodule van de Vreg ? 41,31 besparen.

Brussel: Edward woont alleen op een appartement in Schaarbeek (postcode 1030). Zijn laatste jaarfactuur elektriciteit (hij verwarmt met stookolie) dateert van juni 2006 en bedroeg ? 482,99 (2665 kWh in enkelvoudig tarief). Volgens de berekeningmodule van Bim zal zijn standaardleverancier hem vanaf 1 januari ? 502 per jaar aanrekenen. Stapt hij over naar de voordeligste aanbieder (variabel contract), dan betaalt hij ? 478. Besparing: ? 24.

Wallonië: het gezin van Juliette telt drie personen en woont in een ééngezinswoning in Perwez (postcode 1360). Hun laatste jaarfactuur (januari 2006) voor elektriciteit (ze verwarmen met stookolie) bedroeg ? 1389,94 (6112 kWh in dag- en 2974 kWh in nachttarief). Als ze niets doen, wordt hun huidige leverancier op 1 januari hun standaardleverancier. Alles inbegrepen zullen ze dan volgens de berekeningsmodule van de Cwape ?1460 betalen. Stappen ze over naar de voordeligste aanbieder (contract met variabele prijs), dan betalen ze ? 1236. Dit betekent een besparing van ? 224!

Terug naar begin

Inhoud:Sedert 1 januari 2007 kunnen we in het weekend (van vrijdag 24 uur tot zondag 24 uur) elektriciteit verbruiken tegen het nachttarief, op voorwaarde dat we beschikken over een tweevoudige meter. Sedert diezelfde datum kunnen ook de inwoners van Brussel en Wallonië vrij hun leverancier van gas en elektriciteit kiezen. In Vlaanderen is de energiemarkt al vrij sinds 1 juli 2003. In de vrijgemaakte energiemarkt is er een strikt onderscheid tussen netbeheerders (de bedrijven die het transport van de energie verzorgen) en leveranciers van gas en elektriciteit. Laatstgenoemden zijn de bedrijven aan wie u betaalt voor uw verbruik. De netbeheerder is de eigenaar van uw aanvoerleidingen en meters en blijft in principe altijd dezelfde. U zult dus nooit kosten hebben aan uw aansluiting wanneer u van leverancier verandert. U doet niets. Dan wordt de eigenaar van het elektriciteits- en gasnet in uw omgeving automatisch uw standaardleverancier. In de meeste gevallen is dat Electrabel, Luminus/SPE of één van de intercommunales die van deze bedrijven afhangen. Hij zal u de facturen voor het verbruik sturen. In Vlaanderen is 20% van de particulieren sinds 1 juli 2003 passief gebleven. U sluit een contract met diezelfde standaardleverancier. In de meeste gevallen scoort u dan een beperkt prijsvoordeel (een korting van 1 tot 3% per jaar op de kilowattuurprijs). In Vlaanderen heeft zo'n 68% van de particulieren dat gedaan. De standaardleveranciers bieden meestal zelf zulk een contract aan hun klanten aan. De meeste contracten lopen over één jaar, sommige over twee jaar (met een stilzwijgende verlenging). De opzeggingstermijn varieert van één tot drie maanden. U verandert van leverancier. Dat is veel eenvoudiger dan u zou denken.1. Neem uw laatste jaarfactuur en zoek uw jaarverbruik van elektriciteit en gas op en het vermogen van uw installatie.2. Vergelijk de prjs die u bij verschillende leveranciers zou betalen, zowel voor elektriciteit als voor gas. Dat kunt u doen door uw postcode en gegevens uit uw jaarfactuur in te geven op de website of het telefoonnummer van de energieregulator in uw gewest. De prijzen bevatten ook de vaste vergoeding, de distributiekosten, de btw, de taksen en de gratis geleverde energie.3. Neem contact met één of meerdere leveranciers die u bevallen. Zij zullen u een offerte en een voorstel van contract opsturen. Ga ondertussen via de berekeningsmodule van de leverancier zelf (via zijn website of telefoonnummer) ook eens na welke prijs u zou betalen. Zijn module houdt immers ook rekening met eventuele promoties.4. Voor u een contract tekent, kijkt u op uw laatste jaarfactuur tot wanneer uw contract met de huidige leverancier loopt en hoe lang de opzegtermijn bedraagt. Laat het nieuwe contract pas ingaan vanaf de einddatum van uw lopende contract. Zoniet loopt u de kans een verbrekingsvergoeding te moeten betalen.5. Als u het ondertekende contract aan de nieuwe leverancier stuurt, zal hij al het nodige doen om uw contract met uw huidige leverancier op te zeggen.6. De netbeheerder zal een (brief)kaart sturen met de vraag de stand van uw meter(s) kort voor de einddatum van uw contract naar hem door te bellen of te mailen. U ontvangt dan binnen de drie maanden één enkele afsluitende factuur van uw huidige leverancier.In Vlaanderen heeft 12% van de particulieren intussen gekozen voor een volledig nieuwe aanbieder (dus buiten Electrabel en Luminus/SPE). U kunt ook een afzonderlijke leverancier voor gas en voor elektriciteit nemen, als dat voor u het voordeligst uitkomt. Dan zult u twee verschillende facturen krijgen. In Vlaanderen kunt u kiezen uit negen leveranciers (vijf ervan bieden zowel elektriciteit als gas), in Wallonië uit vijf (zowel voor gas als voor elektriciteit). De volledige keuze geldt echter niet overal (Wase Wind bijvoorbeeld levert alleen in het Waasland). In Brussel hebben vijf elektriciteitsleveranciers en vier gasleveranciers een vergunning gekregen. Het aantal leveranciers die in Brussel aan particulieren willen leveren, is echter nog beperkt tot twee. Terug naar beginBeschikt u al over een tweevoudige meter, dan kunt u een besparing realiseren op voorwaarde dat u uw energievreters alleen in het weekend laat werken. Dus niet alleen de droogkast, de wasautomaat en de vaatwasser maar ook de oven, de broodmachine, de opladers van gsm's en batterijen, de sauna, de hogedrukreiniger... en de strijkbout. Dit brengt zeker een verandering in onze weekendgewoonten mee. Zaterdag: wassen, drogen, bakken, schoonmaken. Zondag: opladen, strijken, de vaat van een week... Hebt u nog geen tweevoudige meter, dan haalt u er de kosten van de plaatsing alléén uit als u minstens met z'n tweeën woont en een vrij hoog verbruik hebt. Terug naar beginVerwacht zeker geen wonderen, maar toch is de ervaring in Vlaanderen duidelijk: wie niets doet, betaalt altijd (iets) meer. Als u een contract met uw standaardleverancier sluit of voor een nieuwe leverancier kiest, zal de besparing klein blijven maar in deze tijd helpen alle beetjes. Het loont in elk geval de moeite prijzen te vergelijken op de berekeningsmodules van de energieregulatoren. Terug naar beginHoeveel kunt u nu concreet besparen door de goedkoopste energieleverancier te kiezen? Wij deden een test met de berekeningsmodules van de drie gewesten. Vlaanderen: Leo en Marianne wonen in een ééngezinswoning in Evergem (postcode 9940). Ze hebben twee jaar geleden een contract gesloten met Electrabel. Op hun laatste jaarfactuur (februari 2006) betaalden ze alles inbegrepen ? 821,92 voor elektriciteit (4663 kWh in dag- en 1433 kWh in nachttarief) en ? 1137,98 voor gas. Als ze nu zouden overstappen naar de goedkoopste leverancier (contract met variabele prijs) zullen ze volgens de berekeningsmodule van de Vreg ? 41,31 besparen. Brussel: Edward woont alleen op een appartement in Schaarbeek (postcode 1030). Zijn laatste jaarfactuur elektriciteit (hij verwarmt met stookolie) dateert van juni 2006 en bedroeg ? 482,99 (2665 kWh in enkelvoudig tarief). Volgens de berekeningmodule van Bim zal zijn standaardleverancier hem vanaf 1 januari ? 502 per jaar aanrekenen. Stapt hij over naar de voordeligste aanbieder (variabel contract), dan betaalt hij ? 478. Besparing: ? 24. Wallonië: het gezin van Juliette telt drie personen en woont in een ééngezinswoning in Perwez (postcode 1360). Hun laatste jaarfactuur (januari 2006) voor elektriciteit (ze verwarmen met stookolie) bedroeg ? 1389,94 (6112 kWh in dag- en 2974 kWh in nachttarief). Als ze niets doen, wordt hun huidige leverancier op 1 januari hun standaardleverancier. Alles inbegrepen zullen ze dan volgens de berekeningsmodule van de Cwape ?1460 betalen. Stappen ze over naar de voordeligste aanbieder (contract met variabele prijs), dan betalen ze ? 1236. Dit betekent een besparing van ? 224! Terug naar begin