Die nota voorziet ook een verdere uitbreiding van het aanbod met ruim 8.000 extra woongelegenheden tussen 2020 en 2025 en de invoering van de persoonsvolgende financiering in de residentiële ouderenzorg.

Om klaar te zijn voor de impact van de toenemende vergrijzing en verzilvering en om meteen ook in te spelen op de toekomstige uitdagingen in de ouderenzorg, moet Vlaanderen nadenken over de toekomst van haar woonzorgcentra. Hoeveel aanbod moet er bijkomen? Hoe garanderen we de kwaliteit? En hoe houden we de zorg betaalbaar? Het zijn maar enkele van de uitdagingen in de ouderenzorg.

In een conceptnota en een protocolakkoord zet minister van Welzijn Jo Vandeurzen alvast een aantal krijtlijnen uit. Zo zal er blijvend geïnvesteerd worden in extra aanbod.

Meer woongelegenheden, meer zorg

Volgens minister Vandeurzen zullen er in de periode 2015-2019 9.802 woongelegenheden erkend zijn en is het de bedoeling om in de periode nadien (2020-2025) nog eens 8.334 woongelegenheden te erkennen.

Maar er is niet enkel nood aan extra capaciteit. De zorg die de bewoners nodig hebben, wordt ook stelselmatig zwaarder. Om tegemoet te komen aan die stijgende zorgzwaarte, evolueren de budgetten mee. Zo gaan de budgetten daarvoor van 27 miljoen euro in 2015 naar 101 miljoen euro in 2019. Op die manier kunnen woonzorgcentra bijkomend personeel inzetten.

Dagprijsgarantie

Wat de betaalbaarheid betreft, wil Vandeurzen de mogelijkheid van een 'dagprijsgarantie' onderzoeken. Zo zou de bewoner meer zekerheid krijgen dat de dagprijs die hij moet betalen onveranderd blijft.

Hoe lang die prijs zal vastliggen en wat de voorwaarden zullen zijn om toch aanpassingen door te voeren, is nog voer voor overleg met de sector. Minister Vandeurzen blijft wel wat voorzichtig, want voorbeelden uit het buitenland geven aan dat zo'n systeem bij de start een "prijsverhogend effect" kan hebben.

Persoonsvolgende financiering

Verder blijft het de bedoeling om ook in de residentiële ouderenzorg over te stappen van instellingsfinanciering naar persoonsvolgende financiering. In de sector van de personen met een handicap is die stap net gezet. De concrete uitwerking verschilt, maar de filosofie blijft grotendeels dezelfde: de financiering vertrekt vanuit de zorgvrager en niet langer vanuit de voorziening. Voor de woonzorgcentra zou het systeem wel pas helemaal klaar zijn in 2024.

Die nota voorziet ook een verdere uitbreiding van het aanbod met ruim 8.000 extra woongelegenheden tussen 2020 en 2025 en de invoering van de persoonsvolgende financiering in de residentiële ouderenzorg.Om klaar te zijn voor de impact van de toenemende vergrijzing en verzilvering en om meteen ook in te spelen op de toekomstige uitdagingen in de ouderenzorg, moet Vlaanderen nadenken over de toekomst van haar woonzorgcentra. Hoeveel aanbod moet er bijkomen? Hoe garanderen we de kwaliteit? En hoe houden we de zorg betaalbaar? Het zijn maar enkele van de uitdagingen in de ouderenzorg.In een conceptnota en een protocolakkoord zet minister van Welzijn Jo Vandeurzen alvast een aantal krijtlijnen uit. Zo zal er blijvend geïnvesteerd worden in extra aanbod.Volgens minister Vandeurzen zullen er in de periode 2015-2019 9.802 woongelegenheden erkend zijn en is het de bedoeling om in de periode nadien (2020-2025) nog eens 8.334 woongelegenheden te erkennen.Maar er is niet enkel nood aan extra capaciteit. De zorg die de bewoners nodig hebben, wordt ook stelselmatig zwaarder. Om tegemoet te komen aan die stijgende zorgzwaarte, evolueren de budgetten mee. Zo gaan de budgetten daarvoor van 27 miljoen euro in 2015 naar 101 miljoen euro in 2019. Op die manier kunnen woonzorgcentra bijkomend personeel inzetten. Wat de betaalbaarheid betreft, wil Vandeurzen de mogelijkheid van een 'dagprijsgarantie' onderzoeken. Zo zou de bewoner meer zekerheid krijgen dat de dagprijs die hij moet betalen onveranderd blijft.Hoe lang die prijs zal vastliggen en wat de voorwaarden zullen zijn om toch aanpassingen door te voeren, is nog voer voor overleg met de sector. Minister Vandeurzen blijft wel wat voorzichtig, want voorbeelden uit het buitenland geven aan dat zo'n systeem bij de start een "prijsverhogend effect" kan hebben.Verder blijft het de bedoeling om ook in de residentiële ouderenzorg over te stappen van instellingsfinanciering naar persoonsvolgende financiering. In de sector van de personen met een handicap is die stap net gezet. De concrete uitwerking verschilt, maar de filosofie blijft grotendeels dezelfde: de financiering vertrekt vanuit de zorgvrager en niet langer vanuit de voorziening. Voor de woonzorgcentra zou het systeem wel pas helemaal klaar zijn in 2024.