45% van de werknemers is ervan overtuigd dat hun productiviteit in de afgelopen periode van thuiswerken is verbeterd. Dat blijkt uit recent internationaal onderzoek van rekruteringskantoor Robert Walters. Ook werkgevers zien een overwegend positief effect van thuiswerken op de productiviteit van hun medewerkers.

De populariteit van alcoholvrije bieren en alcholvrije wijnen in ons land is de afgelopen jaren flink toegenomen. De FOD Financiën registreerde in 2018, op basis van de aangifte van de accijnzen, 239.294 hectoliter (bijna 24 miljoen liter) alcoholvrije bieren en alcoholvrije wijnen. Dat is bijna drie keer meer dan in 2013.

De dienst Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelde het Calico-woonproject voor. Calico staat voor Care and Living in Community. Het project in de Brusselse gemeente Vorst omvat de bouw van 33 woningen die volgens de principes van Community Land Trust ingevuld worden. Wetenschappers van de Vrije Universiteit Brussel zullen het project gedurende drie jaar monitoren en evalueren.

Het welzijn van de Belgen daalde na de crisis van 2008 en is verbeterd in 2016 en 2017. Maar die recente verbetering wordt niet door iedereen gedeeld. Het welzijn van de -65-jarigen en van de personen met middelhoge inkomens is gedaald tussen 2008 en 2017. Het welzijn van de 65-plussers en van de personen met lage of hoge inkomens daarentegen is verbeterd. Dat concludeert het Federaal Planbureau in een studie op basis van 67 aanvullende indicatoren naast het bbp die sociale, milieu- en economische materies bestrijken.

Mobiliteit blijft een actueel thema en belangt ons allen aan. Als we het over het woon-werkverkeer hebben blijkt de auto nog altijd het populairste vervoermiddel. Al zien we ook meer en meer heil in voertuigen combineren, zo blijkt uit de Mobiliteitsbarometer van HR-dienstverlener Acerta.

Bij deze zomerse temperaturen valt het nog meer op: het buurtgevoel wint meer en meer aan belang. Dat blijkt ook uit onderzoek van projectontwikkelaar Matexi. Zo hecht 86% van de Belgen bij de aankoop van een woning bijna evenveel belang aan de buurt als aan de woning zelf.

Nu de war for talents volop woedt, kiezen steeds meer bedrijven en sollicitanten voor een videochat om elkaar beter te leren kennen. "Als je op zoek bent naar een uniek talent dan maakt snelheid vaak het verschil."

Kerst en Nieuwjaar komen eraan, tijd om weer je mooiste kleren uit de kast te halen. Maar doe jij dat nog, je opkleden? Of durf je niet, bang om overdressed aan de feestdis te verschijnen.

Steeds meer vrouwen zeggen ja tegen grijs haar en voelen zich daar zeker niet minder aantrekkelijk door, wel integendeel. Zeker als je onze zeven tips volgt.

Zoals we in ons januarinummer al aankondigden, organiseert het Davidsfonds zondag Toast Literair, met literaire evenementen in heel Vlaanderen. Naar aanleiding daarvan peilden ze ook naar leesgedrag en literaire kennis. En de 55-plussers scoorden daarbij opvallend beter.

I prefer 30° is een sensibiliseringscampagne om wassen op lagere temperaturen te promoten. Dankzij de moderne wasmiddelen, levert wassen op lage temperatuur vandaag de dag in de meeste gevallen prima resultaten op. Daarnaast verbruik je ook minder energie, bespaar je op je energiefactuur én het is beter voor je kledij. Alleen maar voordelen dus.

Elf jaar lang al organiseert Handicap International zijn wedstrijd Design with a Heart. Doel: het bekronen van slimme uitvindingen die het leven van mensen met een beperking makkelijker maken.

Bijna een derde van de Belgische bedienden kan niet altijd vrij kiezen wanneer hij vakantie neemt. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex, die 1034 werknemers bevroeg over hun vakantie. 16% van de bedienden vindt dat hij over te weinig vrijheid beschikt om zijn vakantie in te plannen. Vooral bedienden in kleinere bedrijven (23%) ervaren te weinig vrijheid om hun vakantieperiode te kiezen. En net die vrijheid kan de tevredenheid van werknemers positief beïnvloeden.

Momenteel loopt de Franse film Populaire in onze bioscopen. De Belgische actrice Deborah François speelt er de rol van een typiste die in de jaren '50 deelneemt aan wedstrijden sneltypen. Hoe zit het met uw typsnelheid vandaag?

Morgen gaat de nieuwe campagne van Bond zonder Naam van start rond eenzaamheid. In een prestatiegerichte maatschappij is eenzaamheid nog te vaak een taboe. Met een sensibiliserende campagne waarin onder meer Marijke Pinoy en Nigel Williams getuigen, wil BZN dit thema bespreekbaar maken en het clichébeeld van 'de eenzame' doorbreken. Vereenzamen kan immers iedereen overkomen, ongeacht leeftijd, sociaal-economische achtergrond, opleiding enz.

Gisterenavond de tv uitgezet en de computer genomen? Of uitgesteld gekeken en de reclame doorgespoeld? Dan bent u perfect mee met de nieuwe kijktrends. We kijken weliswaar niet minder tv dan vroeger, maar wel anders.

Ons gedrag aan het stuur is soms niet zo hoffelijk, maar gelukkig beseffen we dat ook. Volgens een enquête van OIVO geven we zelf toe dat onze hoffelijkheid in de wagen best wel beter kan...

We zijn ze grondig beu, de mensen die luid gsm'en in bus of tram, of van wie we de muziek via hun oordopjes mee moeten beluisteren. Bijna één op drie Belgen wil zelfs het gebruik van mobiele apparaten op sommige openbare plaatsen wettelijk verboden zien.

Johan gaat Sinterklaas spelen voor de kinderen van Kevin en Desirée. Eerder heeft Desirée geholpen bij de grote schoonmaak in de woning van Johan. Ze zitten samen in een zogenaamde LETS-groep, een groep van mensen die onder elkaar gratis diensten ruilen.