Een jaar geleden werden we van de ene dag op de andere massaal verplicht om van thuis te werken. Veel bedrijven moesten plots de overstap maken met alle technische en organisatorische problemen vandien, maar ondertussen hebben de meeste bedrijven hun draai wel gevonden. Ook na de coronacrisis zal telewerk een belangrijk onderdeel van het werkleven blijven.

Politiek gezien kan telewerk ingezet worden voor verschillende doeleinden. Zo heeft het feit dat er minder verkeer is belangrijke economische en milieuvoordelen. "Het zou toch spijtig zijn moesten we hiervan geen gebruik maken om klimaatdoelstellingen of andere kwaliteitsdoelstellingen te proberen realiseren. Telewerken moet blijvend gestimuleerd worden", zegt Godderis.

Ook oplossing bij gezondheidsproblemen

De IDEWE-topman ziet in telewerk ook een oplossing voor mensen die vanwege gezondheidsproblemen verhinderd worden te werken. "Zodat zij wel kunnen participeren, wel kunnen werken, en zich op die manier ook beter gaan voelen. En zo zou je misschien wel iets kunnen doen aan de werkloosheid, maar ook aan invaliditeitsuitkeringen." Hij kijkt dan bijvoorbeeld naar mensen met migraine of mensen met kanker, die wel graag bezig zijn om hun zinnen te verzetten, maar moeilijk op kantoor kunnen werken.

Op de vraag of werkgevers er niet van zouden kunnen profiteren om zieke werknemers toch aan de slag te houden, antwoordt Godderis dat hij daarvoor niet echt schrik heeft. Hij wijst erop dat het kort verzuim gedaald is door de coronacrisis, vanwege sanitaire redenen, maar ook door het thuiswerk. "Als je van thuis werkt en je hebt eens een mindere dag, dan kan je wel verder", zegt hij. Bovendien blijft een ziekteattest het gevolg van de inschatting van een arts, niet van die van een werkgever. Godderis verwijst ook naar de fit notes in het Verenigd Koninkrijk - waarvan hij zelf ook een voorstander is - waarin artsen aangeven wat er wel nog kan en in welke omstandigheden.

Gedwongen thuiswerkervaring is leerproces

Om te profiteren van de voordelen van telewerk, kan de overheid een aantal zaken ter beschikking stellen. "Je zou bijvoorbeeld werkbaarheidscheques kunnen inzetten om bedrijven te stimuleren door financiële incentives te voorzien om telewerk verder uit te bouwen, of telewerk kan voor een deel fiscaal beloond worden", zegt hij. "En ook de technologische innovaties steunen. Ik denk dat we hier aan het begin staan van een echte technologische evolutie, daar moeten we als maatschappij op inzetten."

De bedrijven zelf moeten de thuiswerkervaring die ze noodgedwongen opliepen tijdens de coronacrisis zelf ook zien als een leerervaring. Godderis haalt enkele aandachtspunten aan voor de toekomst. Zo is het belangrijk om met de medewerkers een dialoog te hebben over wat de verwachtingen zijn en moeten er duidelijke afspraken zijn over wanneer men wel of niet op kantoor wordt verwacht. "Taken waar veel concentratie voor nodig is kunnen bijvoorbeeld beter van thuis, overleg en brainstormen kan beter vanop kantoor", aldus Godderis. Ook worden planning en inplanning erg belangijk. "Als mensen kunnen terugkomen naar het werk moet je als leidinggevende ook aandacht hebben voor mensen die van thuis werken. Je moet je goed bewust zijn dat de informatie op een andere manier binnenkomt en ervoor zorgen dat de boodschap ook effectief aankomt." Tot slot is het cruciaal om de grens tussen werk- en thuisleven duidelijk vast te leggen, onder meer door aan te geven wanneer mensen wel of niet bereikbaar moeten zijn.

Een jaar geleden werden we van de ene dag op de andere massaal verplicht om van thuis te werken. Veel bedrijven moesten plots de overstap maken met alle technische en organisatorische problemen vandien, maar ondertussen hebben de meeste bedrijven hun draai wel gevonden. Ook na de coronacrisis zal telewerk een belangrijk onderdeel van het werkleven blijven.Politiek gezien kan telewerk ingezet worden voor verschillende doeleinden. Zo heeft het feit dat er minder verkeer is belangrijke economische en milieuvoordelen. "Het zou toch spijtig zijn moesten we hiervan geen gebruik maken om klimaatdoelstellingen of andere kwaliteitsdoelstellingen te proberen realiseren. Telewerken moet blijvend gestimuleerd worden", zegt Godderis.De IDEWE-topman ziet in telewerk ook een oplossing voor mensen die vanwege gezondheidsproblemen verhinderd worden te werken. "Zodat zij wel kunnen participeren, wel kunnen werken, en zich op die manier ook beter gaan voelen. En zo zou je misschien wel iets kunnen doen aan de werkloosheid, maar ook aan invaliditeitsuitkeringen." Hij kijkt dan bijvoorbeeld naar mensen met migraine of mensen met kanker, die wel graag bezig zijn om hun zinnen te verzetten, maar moeilijk op kantoor kunnen werken. Op de vraag of werkgevers er niet van zouden kunnen profiteren om zieke werknemers toch aan de slag te houden, antwoordt Godderis dat hij daarvoor niet echt schrik heeft. Hij wijst erop dat het kort verzuim gedaald is door de coronacrisis, vanwege sanitaire redenen, maar ook door het thuiswerk. "Als je van thuis werkt en je hebt eens een mindere dag, dan kan je wel verder", zegt hij. Bovendien blijft een ziekteattest het gevolg van de inschatting van een arts, niet van die van een werkgever. Godderis verwijst ook naar de fit notes in het Verenigd Koninkrijk - waarvan hij zelf ook een voorstander is - waarin artsen aangeven wat er wel nog kan en in welke omstandigheden. Om te profiteren van de voordelen van telewerk, kan de overheid een aantal zaken ter beschikking stellen. "Je zou bijvoorbeeld werkbaarheidscheques kunnen inzetten om bedrijven te stimuleren door financiële incentives te voorzien om telewerk verder uit te bouwen, of telewerk kan voor een deel fiscaal beloond worden", zegt hij. "En ook de technologische innovaties steunen. Ik denk dat we hier aan het begin staan van een echte technologische evolutie, daar moeten we als maatschappij op inzetten."De bedrijven zelf moeten de thuiswerkervaring die ze noodgedwongen opliepen tijdens de coronacrisis zelf ook zien als een leerervaring. Godderis haalt enkele aandachtspunten aan voor de toekomst. Zo is het belangrijk om met de medewerkers een dialoog te hebben over wat de verwachtingen zijn en moeten er duidelijke afspraken zijn over wanneer men wel of niet op kantoor wordt verwacht. "Taken waar veel concentratie voor nodig is kunnen bijvoorbeeld beter van thuis, overleg en brainstormen kan beter vanop kantoor", aldus Godderis. Ook worden planning en inplanning erg belangijk. "Als mensen kunnen terugkomen naar het werk moet je als leidinggevende ook aandacht hebben voor mensen die van thuis werken. Je moet je goed bewust zijn dat de informatie op een andere manier binnenkomt en ervoor zorgen dat de boodschap ook effectief aankomt." Tot slot is het cruciaal om de grens tussen werk- en thuisleven duidelijk vast te leggen, onder meer door aan te geven wanneer mensen wel of niet bereikbaar moeten zijn.