Waarom deze verplichte verificatie?

Het is een administratieve vereenvoudiging:

  • de verpleegkundige weet dadelijk dat hij de patiënt die vermeld is op het doktersvoorschrift voor zich heeft
  • de ziekenfondsen weten ook welke zorgen de patiënt heeft gekregen
  • het zorgt voor een efficiënte samenwerking tussen thuisverpleegkundigen en ziekenfondsen
  • het vermijdt administratieve fouten en fouten bij de facturatie.

Hoewel de grote meerderheid van de verpleegkundigen correct de regels van de ziekteverzekering toepast, laat het systeem ook toe om eventuele fraude tegen te gaan. Ook fraude van de patiënt (over zijn identiteit) kan hiermee voorkomen worden.

Start met de thuisverpleegkundigen

De verplichting om de identiteit van de patiënt te verifiëren bij toepassing van de elektronische derdebetalersregeling is een wettelijke maatregel van 2014 waarvan het Verzekeringscomité van het RIZIV in 2016 de eerste modaliteiten heeft vastgelegd.

De thuisverpleegkundigen zijn als eerste zorgverleners uitgekozen om deze maatregel toe te passen omdat zij al zeer sterk geïnformatiseerd waren.

Er is sinds 2016 ook overleg hierover met de organisaties van de thuisverpleegkundigen binnen de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-ziekenfondsen.

Hoe gebeurt de verificatie van de identiteit?

De verificatie kan gebeuren door elektronische lezing van een:

  • geldige Belgische elektronische identiteitskaart (eID), geldige elektronische vreemdelingenkaart
  • geldige ISI+-kaart (bijv. voor kinderen minder dan 12 jaar die nog geen eID hebben)
  • geldig attest van sociaal verzekerde afgeleverd door de ziekenfondsen.

In een beperkt aantal gevallen door:

  • lezing van de barcode op het kleefbriefje van het ziekenfonds.
  • manueel ingeven van het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-code), bijv. bij een geldig attest van verlies of diefstal van de eID.

Als de patiënt echter weigert om zijn identiteitsdocument te laten lezen kan de verpleegkundige geen derdebetalersregeling toepassen.

Het is een administratieve vereenvoudiging:Hoewel de grote meerderheid van de verpleegkundigen correct de regels van de ziekteverzekering toepast, laat het systeem ook toe om eventuele fraude tegen te gaan. Ook fraude van de patiënt (over zijn identiteit) kan hiermee voorkomen worden.De verplichting om de identiteit van de patiënt te verifiëren bij toepassing van de elektronische derdebetalersregeling is een wettelijke maatregel van 2014 waarvan het Verzekeringscomité van het RIZIV in 2016 de eerste modaliteiten heeft vastgelegd.De thuisverpleegkundigen zijn als eerste zorgverleners uitgekozen om deze maatregel toe te passen omdat zij al zeer sterk geïnformatiseerd waren.Er is sinds 2016 ook overleg hierover met de organisaties van de thuisverpleegkundigen binnen de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-ziekenfondsen.Hoe gebeurt de verificatie van de identiteit?De verificatie kan gebeuren door elektronische lezing van een:In een beperkt aantal gevallen door:Als de patiënt echter weigert om zijn identiteitsdocument te laten lezen kan de verpleegkundige geen derdebetalersregeling toepassen.