Tussen januari 2006 en januari 2010 is het aantal uitkeringsgerechtigden (nieuwe gepensioneerden min overledenen) bij de RVP nauwelijks gestegen, van 1.747.111 naar 1.791.526 individuen of slechts 2,5 %.

De RVP stelt wel vast dat het aantal gepensioneerden, dat in meerdere pensioenstelsels gewerkt heeft, zienderogen toeneemt. De voorbije 5 jaar steeg het aantal uitkeringsgerechtigden met een gemengde loopbaan met 4 %, van 573.674 naar 597.436. De trend was voornamelijk merkbaar bij het aantal nieuwe uitkeringen voor mannen, waar de stijging de voorbije 5 jaar 22,5 % bedroeg (van 50.957 naar 62.395 nieuwe uitkeringen). De cijfers voor de vrouwelijke gerechtigden zijn weinig representatief omdat hun pensioenleeftijd over dezelfde tijdspanne twee maal werd opgetrokken (van 63 naar 64 jaar in 2006 en van 64 naar 65 jaar in 2009).

Pensioendossiers worden steeds complexer

De complexiteit van de pensioendossiers neemt hierdoor gestaag toe. Een gerechtigde die zijn pensioen in verschillende stelsels aanvraagt, moet hiervoor bij verschillende pensioeninstellingen aankloppen en wordt met, soms, erg onderscheiden wetgevingen geconfronteerd. De pensioeninstellingen stellen alles in het werk om via gezamenlijke initiatieven - zoals de Pensioenpunten, werkafspraken en de geïnformatiseerde uitwisseling van gegevens - de overlast voor de gerechtigden te beperken. Op het vlak van de betalingen van de pensioenen vertaalt zich dat in een gezamenlijke en enige betaling van de pensioenen voor werknemers en voor zelfstandigen. Dankzij die centralisatie kan de RVP de fiscale toestand van de gepensioneerden opvolgen, ongeoorloofde betalingen voorkomen en de continuïteit van de betalingen verzekeren.

MyPension, het online pensioendossier, is een succes

Op 25 mei 2010 lanceerde de RVP het online pensioendossier MyPension, dat toegankelijk is voor alle gepensioneerde werknemers en zelfstandigen en voor iedereen die werkt of ooit gewerkt heeft als werknemer. Door de burger de mogelijkheid te bieden de evolutie van zijn pensioendossier via een beveiligde verbinding te volgen, verzekert de RVP de transparantie van zijn interne werking.

In één jaar tijd werd MyPension al 448.231 keer geraadpleegd.

Tussen januari 2006 en januari 2010 is het aantal uitkeringsgerechtigden (nieuwe gepensioneerden min overledenen) bij de RVP nauwelijks gestegen, van 1.747.111 naar 1.791.526 individuen of slechts 2,5 %. De RVP stelt wel vast dat het aantal gepensioneerden, dat in meerdere pensioenstelsels gewerkt heeft, zienderogen toeneemt. De voorbije 5 jaar steeg het aantal uitkeringsgerechtigden met een gemengde loopbaan met 4 %, van 573.674 naar 597.436. De trend was voornamelijk merkbaar bij het aantal nieuwe uitkeringen voor mannen, waar de stijging de voorbije 5 jaar 22,5 % bedroeg (van 50.957 naar 62.395 nieuwe uitkeringen). De cijfers voor de vrouwelijke gerechtigden zijn weinig representatief omdat hun pensioenleeftijd over dezelfde tijdspanne twee maal werd opgetrokken (van 63 naar 64 jaar in 2006 en van 64 naar 65 jaar in 2009).De complexiteit van de pensioendossiers neemt hierdoor gestaag toe. Een gerechtigde die zijn pensioen in verschillende stelsels aanvraagt, moet hiervoor bij verschillende pensioeninstellingen aankloppen en wordt met, soms, erg onderscheiden wetgevingen geconfronteerd. De pensioeninstellingen stellen alles in het werk om via gezamenlijke initiatieven - zoals de Pensioenpunten, werkafspraken en de geïnformatiseerde uitwisseling van gegevens - de overlast voor de gerechtigden te beperken. Op het vlak van de betalingen van de pensioenen vertaalt zich dat in een gezamenlijke en enige betaling van de pensioenen voor werknemers en voor zelfstandigen. Dankzij die centralisatie kan de RVP de fiscale toestand van de gepensioneerden opvolgen, ongeoorloofde betalingen voorkomen en de continuïteit van de betalingen verzekeren.Op 25 mei 2010 lanceerde de RVP het online pensioendossier MyPension, dat toegankelijk is voor alle gepensioneerde werknemers en zelfstandigen en voor iedereen die werkt of ooit gewerkt heeft als werknemer. Door de burger de mogelijkheid te bieden de evolutie van zijn pensioendossier via een beveiligde verbinding te volgen, verzekert de RVP de transparantie van zijn interne werking. In één jaar tijd werd MyPension al 448.231 keer geraadpleegd.