Nick Hardwick, de hoofdinspecteur van de gevangenissen in Engeland en Wales, deed zijn uitspraak in de commissie justitie van het Britse Lagerhuis. "Ons gevangenispersoneel is onvoldoende voorbereid om om te gaan met de gezondheidsnoden en sociale behoeften van oudere geïnterneerden. Sommige gevangenissen hebben dagcentrumachtige activiteiten ontwikkeld of werken met "rustige" vleugels, maar dat volstaat niet."

Ook in België neemt het aantal oudere gevangenen toe. Nog in december vorig jaar werd de toen 89-jarige Edmond De Haeck uit Ruisbroek door assisen veroordeeld tot tien jaar cel voor de doodslag op zijn vriendin. Hij is daarmee de oudste beschuldigde die ooit in ons land voor een assisenhof moest verschijnen.

Een stijging met 50 %

In 2008 telden onze gevangenissen 133 65-plussers, vandaag moet hun aantal rond de 200 liggen - een stijging met 50 % op vier jaar tijd. Natuurlijk moeten we deze groei relativeren. Volgens Statbel bedroeg het aantal gedetineerden in de Belgische gevangenissen (inclusief Tilburg) op 1 maart 11.732. De 200 65-plussers vormen dus nog altijd maar 1,7 %, maar de toename is wel opvallend.

Deze toename valt te verklaren door drie factoren. Niemand kan ontkennen dat we de jongste tijd steeds vaker gevallen zien van ouderen die een misdrijf begaan of ervan verdacht worden. Verder spreken de rechtbanken nu vaak zwaardere straffen uit dan vroeger (zeker in gevallen van seksueel misbruik) en ten slotte zijn ook de regels op de vervroegde vrijlating (de wet Lejeune) strenger geworden.

Een seniorengevangenis?

Vorig jaar hield senator Guido De Padt nog een pleidooi om na te denken over de oprichting van een soort van seniorengevangenis of seniorenvleugels in de bestaande instellingen. Zolang ons land kampt met een overcapaciteit in de gevangenissen, blijft dat idee echter een utopie. Volgens minister van Justitie Annemie Turtelboom is het eerder een zaak voor de rechters: die kunnen rekening houden met de leeftijd van de beschuldigde en kiezen voor een alternatieve straf of voor elektronisch toezicht.

Nick Hardwick, de hoofdinspecteur van de gevangenissen in Engeland en Wales, deed zijn uitspraak in de commissie justitie van het Britse Lagerhuis. "Ons gevangenispersoneel is onvoldoende voorbereid om om te gaan met de gezondheidsnoden en sociale behoeften van oudere geïnterneerden. Sommige gevangenissen hebben dagcentrumachtige activiteiten ontwikkeld of werken met "rustige" vleugels, maar dat volstaat niet."Ook in België neemt het aantal oudere gevangenen toe. Nog in december vorig jaar werd de toen 89-jarige Edmond De Haeck uit Ruisbroek door assisen veroordeeld tot tien jaar cel voor de doodslag op zijn vriendin. Hij is daarmee de oudste beschuldigde die ooit in ons land voor een assisenhof moest verschijnen.In 2008 telden onze gevangenissen 133 65-plussers, vandaag moet hun aantal rond de 200 liggen - een stijging met 50 % op vier jaar tijd. Natuurlijk moeten we deze groei relativeren. Volgens Statbel bedroeg het aantal gedetineerden in de Belgische gevangenissen (inclusief Tilburg) op 1 maart 11.732. De 200 65-plussers vormen dus nog altijd maar 1,7 %, maar de toename is wel opvallend.Deze toename valt te verklaren door drie factoren. Niemand kan ontkennen dat we de jongste tijd steeds vaker gevallen zien van ouderen die een misdrijf begaan of ervan verdacht worden. Verder spreken de rechtbanken nu vaak zwaardere straffen uit dan vroeger (zeker in gevallen van seksueel misbruik) en ten slotte zijn ook de regels op de vervroegde vrijlating (de wet Lejeune) strenger geworden.Vorig jaar hield senator Guido De Padt nog een pleidooi om na te denken over de oprichting van een soort van seniorengevangenis of seniorenvleugels in de bestaande instellingen. Zolang ons land kampt met een overcapaciteit in de gevangenissen, blijft dat idee echter een utopie. Volgens minister van Justitie Annemie Turtelboom is het eerder een zaak voor de rechters: die kunnen rekening houden met de leeftijd van de beschuldigde en kiezen voor een alternatieve straf of voor elektronisch toezicht.