Startersloon

Drie kwart van de door Delta Lloyd gecontacteerde bedrijven verkiest jongeren omdat ze deze minder moeten betalen, ze doorgaans minder gezondheidsproblemen hebben en de jongeren na opleiding in het bedrijf kunnen blijven. Veertig procent van de ondernemingen was van oordeel dat de Zilverstagiairs onvoldoende flexibel waren en veeleer een extra last vormden dan een reële hulp. Zeventig procent van de werkgevers vond dat de stagiairs niet aan de eisen beantwoordde. En hadden ze de Zilverstagiairs moeten betalen, dan had 90 procent van de bedrijven hen niet aangenomen, zo gaven ze toe.

De gepensioneerde deelnemers bleken iets enthousiaster dan de werkgevers. 260 gepensioneerden schreven zich in voor het Zilverstageproject. Daarvan werden er 40 in contact gebracht met bedrijven, 18 liepen ook daadwerkelijk stage tussen 1 oktober en december vorig jaar. Actief blijven en sociaal contact onderhouden bleken de belangrijkste drijfveren om deel te nemen aan het project. Slechts 10% wilde op deze manier ook echt een nieuwe job vinden omdat ze hun inkomsten ontoereikend achten. De stagiairs die afhaakten gaven gezondheidsproblemen, een te lange woon-werkafstand of een misverstand over de niet-bezoldiging van de stage op als reden. In een aantal gevallen besloot ook het bedrijf tot stopzetting "wegens tijdverlies".

Opmerkelijk: het gros van de deelnemende gepensioneerden wil liefst halftijds aan de slag. Ze willen verloond worden, maar 90 procent zou bereid zijn aan een startersloon te werken. Haast alle deelnemers waren het erover eens dat het op 70 jaar echt wel genoeg geweest is.

Zilvernota

Omdat er dus nog werk aan de winkel is, stelde Delta Lloyd een Zilvernota op met een aantal aanbevelingen om gepensioneerden en bedrijven beter met mekaar te matchen. Zilveruitzendkantoren of zilvercheques (een financiële stimulans voor bedrijven die bereid zijn ouderen tewerk te stellen) zijn er maar enkele van. Anderzijds zou ook een onbeperkte cumul van inkomen uit arbeid en pensioen moeten mogelijk zijn en is volgens Delta Lloyd de automatische anciënniteitstoelage in bedrijven niet langer houdbaar.

"Eigenlijk zouden mijn collega De Croo (minister van Pensioenen) en ik al heel blij zijn als iedereen gewoon tot 65 zou werken", concludeert minister van Werk Monica De Coninck. Dat is vijf jaar meer dan nu en dat zou al veel problemen oplossen.

Drie kwart van de door Delta Lloyd gecontacteerde bedrijven verkiest jongeren omdat ze deze minder moeten betalen, ze doorgaans minder gezondheidsproblemen hebben en de jongeren na opleiding in het bedrijf kunnen blijven. Veertig procent van de ondernemingen was van oordeel dat de Zilverstagiairs onvoldoende flexibel waren en veeleer een extra last vormden dan een reële hulp. Zeventig procent van de werkgevers vond dat de stagiairs niet aan de eisen beantwoordde. En hadden ze de Zilverstagiairs moeten betalen, dan had 90 procent van de bedrijven hen niet aangenomen, zo gaven ze toe.De gepensioneerde deelnemers bleken iets enthousiaster dan de werkgevers. 260 gepensioneerden schreven zich in voor het Zilverstageproject. Daarvan werden er 40 in contact gebracht met bedrijven, 18 liepen ook daadwerkelijk stage tussen 1 oktober en december vorig jaar. Actief blijven en sociaal contact onderhouden bleken de belangrijkste drijfveren om deel te nemen aan het project. Slechts 10% wilde op deze manier ook echt een nieuwe job vinden omdat ze hun inkomsten ontoereikend achten. De stagiairs die afhaakten gaven gezondheidsproblemen, een te lange woon-werkafstand of een misverstand over de niet-bezoldiging van de stage op als reden. In een aantal gevallen besloot ook het bedrijf tot stopzetting "wegens tijdverlies".Opmerkelijk: het gros van de deelnemende gepensioneerden wil liefst halftijds aan de slag. Ze willen verloond worden, maar 90 procent zou bereid zijn aan een startersloon te werken. Haast alle deelnemers waren het erover eens dat het op 70 jaar echt wel genoeg geweest is.Omdat er dus nog werk aan de winkel is, stelde Delta Lloyd een Zilvernota op met een aantal aanbevelingen om gepensioneerden en bedrijven beter met mekaar te matchen. Zilveruitzendkantoren of zilvercheques (een financiële stimulans voor bedrijven die bereid zijn ouderen tewerk te stellen) zijn er maar enkele van. Anderzijds zou ook een onbeperkte cumul van inkomen uit arbeid en pensioen moeten mogelijk zijn en is volgens Delta Lloyd de automatische anciënniteitstoelage in bedrijven niet langer houdbaar."Eigenlijk zouden mijn collega De Croo (minister van Pensioenen) en ik al heel blij zijn als iedereen gewoon tot 65 zou werken", concludeert minister van Werk Monica De Coninck. Dat is vijf jaar meer dan nu en dat zou al veel problemen oplossen.