Om de Belgische bevolking bewust te maken van deze keuzevrijheid, bundelt het middenveld zijn krachten in een campagne die de consument wil informeren, mondiger maken en aanzetten tot actie. De campagne "Mijn factuur, Mijn keuze" roept de consument op om zelf zijn keuze kenbaar te maken op www.mijnfactuurmijnkeuze.be.

Papier of digitaal: dat is de keuze van de consument

Zelf kunnen kiezen op welke manier men zijn facturen en administratieve documenten ontvangt, is een basisrecht van de consument. Toch wijst recent onderzoek* uit dat 40% niet beseft dat ze zelf een keuze heeft en dat 19% graag hulp wil bij het maken van die keuze. Dat de Belg zelf wil kunnen kiezen, blijkt uit de 80% die aangaf dat ze het belangrijk vindt dat hun keuze wordt gerespecteerd.

Maar wat verkiest de Belg nu zelf? 80% wil zijn administratie nog steeds op papier ontvangen. Opvallend is wel dat de helft van alle consumenten zijn facturen digitaal betaalt, terwijl 55% nog steeds digitale facturen afprint.

Wat gebeurt er als de consument wordt gedwongen in zijn keuze? 65% is dan ontevreden en 38% onderneemt wel degelijk actie en verandert van leverancier.

Wettelijk kader

Overschakelen kan alleen wanneer hierover een akkoord bestaat tussen de verzender van de facturen en de ontvanger ervan. Elke wijziging van de oorspronkelijke keuze kan alleen mits toestemming van de klant. Dit gebeurt vandaag veelal impliciet.

Als consument heb je steeds het recht een elektronische factuur te weigeren en bij een papieren versie te blijven. De keuze die de consument maakt mag ook niet financieel afgestraft worden. Om iedere verwarring te voorkomen en er zeker van te zijn dat de klant wel degelijk heeft ingestemd, vragen de initiatiefnemers dat de wet voortaan een expliciet akkoord verplicht. Via een eenvoudige "opt-in" kan de klant dan uitdrukkelijk en ondubbelzinnig te kennen geven hoe hij zijn facturen wil ontvangen.

Mijn factuur, Mijn keuze

Op www.mijnfactuurmijnkeuze.be verneem je meer over de vrije keuze die je hebt wat betreft de manier waarop je administratieve informatie van jouw leveranciers (nutsbedrijven, mobiele operatoren, enz.) en openbare diensten ontvangt. Je leest er ook hoe je aan je leveranciers kan laten weten wat je verkiest.
De partners van de campagne zijn Gezinsbond, Test-Aankoop, Enéo, ABVV, ACLVB, ACV, bpost en Paper Chain Forum.
*Studie Market Probe bij een representatieve steekproef van de Belgische bevolking

Om de Belgische bevolking bewust te maken van deze keuzevrijheid, bundelt het middenveld zijn krachten in een campagne die de consument wil informeren, mondiger maken en aanzetten tot actie. De campagne "Mijn factuur, Mijn keuze" roept de consument op om zelf zijn keuze kenbaar te maken op www.mijnfactuurmijnkeuze.be. Zelf kunnen kiezen op welke manier men zijn facturen en administratieve documenten ontvangt, is een basisrecht van de consument. Toch wijst recent onderzoek* uit dat 40% niet beseft dat ze zelf een keuze heeft en dat 19% graag hulp wil bij het maken van die keuze. Dat de Belg zelf wil kunnen kiezen, blijkt uit de 80% die aangaf dat ze het belangrijk vindt dat hun keuze wordt gerespecteerd.Maar wat verkiest de Belg nu zelf? 80% wil zijn administratie nog steeds op papier ontvangen. Opvallend is wel dat de helft van alle consumenten zijn facturen digitaal betaalt, terwijl 55% nog steeds digitale facturen afprint.Wat gebeurt er als de consument wordt gedwongen in zijn keuze? 65% is dan ontevreden en 38% onderneemt wel degelijk actie en verandert van leverancier. Overschakelen kan alleen wanneer hierover een akkoord bestaat tussen de verzender van de facturen en de ontvanger ervan. Elke wijziging van de oorspronkelijke keuze kan alleen mits toestemming van de klant. Dit gebeurt vandaag veelal impliciet.Als consument heb je steeds het recht een elektronische factuur te weigeren en bij een papieren versie te blijven. De keuze die de consument maakt mag ook niet financieel afgestraft worden. Om iedere verwarring te voorkomen en er zeker van te zijn dat de klant wel degelijk heeft ingestemd, vragen de initiatiefnemers dat de wet voortaan een expliciet akkoord verplicht. Via een eenvoudige "opt-in" kan de klant dan uitdrukkelijk en ondubbelzinnig te kennen geven hoe hij zijn facturen wil ontvangen.Op www.mijnfactuurmijnkeuze.be verneem je meer over de vrije keuze die je hebt wat betreft de manier waarop je administratieve informatie van jouw leveranciers (nutsbedrijven, mobiele operatoren, enz.) en openbare diensten ontvangt. Je leest er ook hoe je aan je leveranciers kan laten weten wat je verkiest.De partners van de campagne zijn Gezinsbond, Test-Aankoop, Enéo, ABVV, ACLVB, ACV, bpost en Paper Chain Forum.*Studie Market Probe bij een representatieve steekproef van de Belgische bevolking