Het Rode Kruis is op heel veel plaatsen aanwezig en kan daardoor snel in actie schieten en noodhulp bieden. Sneller en efficiënter dan wie ook. Naast de concrete hulp die we nu reeds bieden is het Rode Kruis ook de concrete noden in de getroffen regio's in kaart aan het brengen (hoeveel mensen zijn getroffen, wie moet voor korte of voor langere termijn opgevangen worden, wat zijn de materiële of psychische noden, hoe en waar kunnen we mensen opvangen, is er drinkwater nodig-waar-voor hoeveel personen...). Op basis van die analyse zullen verdere hulpacties ondernomen worden.

Hoe kunnen jullie helpen?

Via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kunnen zowel privé-personen als bedrijven giften storten. Rode Kruis-Vlaanderen bepaalt welke concrete noodhulpprojecten zullen gesteund worden.

Tot op maandagochtend werd hier voor een bedrag van € 3.900.000 aan giften op gestort!

Als vrijwilliger meewerken

Mensen die zelf mee willen helpen met de taken die de volgende dagen en weken zullen moeten uitgevoerd worden (opkuis, puin ruimen...) kunnen zich aanmelden via het crisisvrijwilligersplatform van Rode Kruis-Vlaanderen. Tot op vandaag hebben 10.700 mensen zich aangemeld. Van zodra er taken zijn waar crisisvrijwilligers kunnen ingezet worden, worden zij hiervan op de hoogte gebracht. Welke taken dit precies zijn, zal later gecommuniceerd worden.

Meer informatie op www.rodekruis.be/helpenhelpt

Rol van Rode Kruis-Vlaanderen in organisatie van de noodhulp

In de meeste regio's is op dit ogenblik deacute noodfasenog steeds van kracht. Dit houdt in dat er nog reddingswerken bezig zijn, vermoedelijk vermisten opgespoord worden, watertoevoer hersteld wordt, het zware puin geruimd wordt om bijvoorbeeld wegen terug toegankelijk te maken, huizen te stabilizeren... Vooral de regio's in Wallonië zijn hier nog druk mee bezig.

Rode Kruis-Vlaanderen is op dit ogenblik betrokken bij volgende activiteiten:

  • Ondersteunen van de activiteiten van Croix Rouge de Belgique (vnl. logistiek);
  • Op vraag van het Nationaal Crisiscentrum het gratis informatienummer 1771 bemannen;
  • Leveren van noodhulp en opvang na evacuaties in Vlaanderen;
  • Standby zijn en waakzaam blijven in de Vlaamse regio's waar het gevaar nog niet geweken zou zijn.
Het Rode Kruis is op heel veel plaatsen aanwezig en kan daardoor snel in actie schieten en noodhulp bieden. Sneller en efficiënter dan wie ook. Naast de concrete hulp die we nu reeds bieden is het Rode Kruis ook de concrete noden in de getroffen regio's in kaart aan het brengen (hoeveel mensen zijn getroffen, wie moet voor korte of voor langere termijn opgevangen worden, wat zijn de materiële of psychische noden, hoe en waar kunnen we mensen opvangen, is er drinkwater nodig-waar-voor hoeveel personen...). Op basis van die analyse zullen verdere hulpacties ondernomen worden.Mensen die zelf mee willen helpen met de taken die de volgende dagen en weken zullen moeten uitgevoerd worden (opkuis, puin ruimen...) kunnen zich aanmelden via het crisisvrijwilligersplatform van Rode Kruis-Vlaanderen. Tot op vandaag hebben 10.700 mensen zich aangemeld. Van zodra er taken zijn waar crisisvrijwilligers kunnen ingezet worden, worden zij hiervan op de hoogte gebracht. Welke taken dit precies zijn, zal later gecommuniceerd worden.Meer informatie op www.rodekruis.be/helpenhelptIn de meeste regio's is op dit ogenblik deacute noodfasenog steeds van kracht. Dit houdt in dat er nog reddingswerken bezig zijn, vermoedelijk vermisten opgespoord worden, watertoevoer hersteld wordt, het zware puin geruimd wordt om bijvoorbeeld wegen terug toegankelijk te maken, huizen te stabilizeren... Vooral de regio's in Wallonië zijn hier nog druk mee bezig.Rode Kruis-Vlaanderen is op dit ogenblik betrokken bij volgende activiteiten: