Die raad krijgt meer bevoegdheden, maar staat meteen voor een grote uitdaging, aangezien het na een decennium van stilstand op het vlak van de pensioenen tijd is voor een decennium van opbouwen. Zo verwoordde de vertegenwoordiger van minister van Pensioenen Alexander De Croo het.

Ondervoorzitter Julien Geeroms blikte met gemengde gevoelens terug op de activiteiten van het Raadgevend Comité. Dat is er dan wel in geslaagd om de "structurele en permanente dialoog" tussen de minister en de gepensioneerden tot stand te brengen, maat het had beter gekund als er wat vaker en systematischer om advies gevraagd was en als het comité als volwaardige gesprekspartner inzake pensioenen had erkend geweest.

De Federale Adviesraad voor Ouderen krijgt en ruimere bevoegdheid dan het comité. De raad kan zelf of op vraag van de regering of het parlement adviezen geven over pensioenen, gelijke kansen, sociale integratie en armoede, toegankelijkheid tot de gezondheidszorgen en mobiliteit, in zoverre het gaat om federale bevoegdheden. De raad beoordeelt ook de materies inzake ouderen van de jaarlijkse beleidsverklaring van de regering en kan zich uitspreken over de kwaliteit van de dienstverlening van de federale administraties. De regering en/of de minister heeft drie maanden te tijd om op de adviezen van de federale adviesraad te antwoorden.

Die raad krijgt meer bevoegdheden, maar staat meteen voor een grote uitdaging, aangezien het na een decennium van stilstand op het vlak van de pensioenen tijd is voor een decennium van opbouwen. Zo verwoordde de vertegenwoordiger van minister van Pensioenen Alexander De Croo het. Ondervoorzitter Julien Geeroms blikte met gemengde gevoelens terug op de activiteiten van het Raadgevend Comité. Dat is er dan wel in geslaagd om de "structurele en permanente dialoog" tussen de minister en de gepensioneerden tot stand te brengen, maat het had beter gekund als er wat vaker en systematischer om advies gevraagd was en als het comité als volwaardige gesprekspartner inzake pensioenen had erkend geweest. De Federale Adviesraad voor Ouderen krijgt en ruimere bevoegdheid dan het comité. De raad kan zelf of op vraag van de regering of het parlement adviezen geven over pensioenen, gelijke kansen, sociale integratie en armoede, toegankelijkheid tot de gezondheidszorgen en mobiliteit, in zoverre het gaat om federale bevoegdheden. De raad beoordeelt ook de materies inzake ouderen van de jaarlijkse beleidsverklaring van de regering en kan zich uitspreken over de kwaliteit van de dienstverlening van de federale administraties. De regering en/of de minister heeft drie maanden te tijd om op de adviezen van de federale adviesraad te antwoorden.