1 op 3 geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag

Ruim 29% van de Belgische werknemers geeft aan met één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag te worden geconfronteerd. 19% stelt te maken te krijgen met agressie op de werkvloer, 14% geeft aan gepest te worden, nog eens 14% voelt zich gediscrimineerd en 2% voelt zich slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag. Het aantal werknemers dat te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag stijgt met 21% ten opzichte van 2013, toen het nog om 24% van de Belgische werknemers ging. De stijging is vooral te wijten aan de toegenomen pesterijen (+35%) en agressie (+21%) op de werkvloer.

In 2 op 3 gevallen duidt de werknemer zijn leidinggevende aan als pester

14% van de werknemers voelt zich slachtoffer van pestgedrag. In 64% van de gevallen wordt de leidinggevende als pester aangeduid, in 30% is dat een collega, in 19% een groep collega's en in 36% een externe persoon. Jongeren onder de 30 jaar voelen zich minder gepest dan oudere werknemers (8 vs 15%). Pesterijen vinden meer plaats in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen (19 en 18% vs 12%).

Agressie neemt licht toe, discriminatie en ongewenst seksueel gedrag stabiel

Ruim 19% van de werknemers zegt vandaag slachtoffer te zijn van agressie op de werkvloer, vaak door iemand buiten de firma, zoals een klant of een patiënt (46%). Hierdoor ligt het aantal slachtoffers van agressie ook hoger in sectoren waar werknemers veel contacten hebben met klanten of patiënten, zoals de publieke sector (23%, vs 17% in de private sector ). Bedienden geven meer aan slachtoffer van agressie te zijn dan arbeiders en kaderleden (20% vs 17%). Net zoals de pesterijen op de werkvloer, komt ook agressie meer in Wallonië voor dan in Vlaanderen en Brussel (24% vs 18 en 17%).

Er is geen wijziging in de cijfers voor discriminatie en ongewenst seksueel gedrag. 14% van de werknemers voelt zich gediscrimineerd, in de meeste gevallen door zijn leidinggevende (70%).

18% voelt zich door een collega gediscrimineerd, 19% door een groep collega's en 10% door externen. Opnieuw is er meer discriminatie in Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen (20 en 16% vs 12%).

Net als 2 jaar geleden voelt 2% van de werknemers zich slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag, altijd door de leidinggevende (100%). 42% geeft aan dat dit bovendien ook door een collega gebeurde, 16% door een groep collega's en 23% door een externe persoon. Ongewenst seksueel gedrag op het werk maakt meer dan dubbel zoveel slachtoffers bij vrouwen dan bij mannen. En ook meer bij twintigers dan bij oudere werknemers.

Ruim 29% van de Belgische werknemers geeft aan met één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag te worden geconfronteerd. 19% stelt te maken te krijgen met agressie op de werkvloer, 14% geeft aan gepest te worden, nog eens 14% voelt zich gediscrimineerd en 2% voelt zich slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag. Het aantal werknemers dat te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag stijgt met 21% ten opzichte van 2013, toen het nog om 24% van de Belgische werknemers ging. De stijging is vooral te wijten aan de toegenomen pesterijen (+35%) en agressie (+21%) op de werkvloer. 14% van de werknemers voelt zich slachtoffer van pestgedrag. In 64% van de gevallen wordt de leidinggevende als pester aangeduid, in 30% is dat een collega, in 19% een groep collega's en in 36% een externe persoon. Jongeren onder de 30 jaar voelen zich minder gepest dan oudere werknemers (8 vs 15%). Pesterijen vinden meer plaats in Wallonië en Brussel dan in Vlaanderen (19 en 18% vs 12%).Ruim 19% van de werknemers zegt vandaag slachtoffer te zijn van agressie op de werkvloer, vaak door iemand buiten de firma, zoals een klant of een patiënt (46%). Hierdoor ligt het aantal slachtoffers van agressie ook hoger in sectoren waar werknemers veel contacten hebben met klanten of patiënten, zoals de publieke sector (23%, vs 17% in de private sector ). Bedienden geven meer aan slachtoffer van agressie te zijn dan arbeiders en kaderleden (20% vs 17%). Net zoals de pesterijen op de werkvloer, komt ook agressie meer in Wallonië voor dan in Vlaanderen en Brussel (24% vs 18 en 17%).Er is geen wijziging in de cijfers voor discriminatie en ongewenst seksueel gedrag. 14% van de werknemers voelt zich gediscrimineerd, in de meeste gevallen door zijn leidinggevende (70%).18% voelt zich door een collega gediscrimineerd, 19% door een groep collega's en 10% door externen. Opnieuw is er meer discriminatie in Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen (20 en 16% vs 12%).Net als 2 jaar geleden voelt 2% van de werknemers zich slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag, altijd door de leidinggevende (100%). 42% geeft aan dat dit bovendien ook door een collega gebeurde, 16% door een groep collega's en 23% door een externe persoon. Ongewenst seksueel gedrag op het werk maakt meer dan dubbel zoveel slachtoffers bij vrouwen dan bij mannen. En ook meer bij twintigers dan bij oudere werknemers.