De raad voor pensioenfondsen van het Vaticaan heeft meegedeeld dat de toekomst van de pensioenen van deze en de volgende generatie is verzekerd. "De kosten van het pensioenfonds zijn voor 95% gedekt", zo citeerde KerkNet de raad. Het pensioenfonds had op 31 december 2014 een vermogen van 478 miljoen euro.

De afgelopen maanden heerste bij de 4.800 actieve medewerkers en personeelsleden van het Vaticaan grote onzekerheid, ook al omdat kardinaal George Pell, de prefect van het secretariaat voor Economie, onlangs nog verklaarde dat de pensioenen een zorgenkind zijn. In juli vorig jaar was een comité opgericht om de pensioenkosten en de toekomst van de pensioenen te onderzoeken.

Om de pensioenen betaalbaar te houden, moeten leken die bij het Vaticaan werken voortaan wel tot hun 67ste blijven arbeiden, weet KerkNet. Priesters en religieuzen blijven tot hun 72ste actief. Het Vaticaan had enkele jaren geleden al de pensioenleeftijd voor mannelijke en vrouwelijke personeelsleden gelijk getrokken.

De raad voor pensioenfondsen van het Vaticaan heeft meegedeeld dat de toekomst van de pensioenen van deze en de volgende generatie is verzekerd. "De kosten van het pensioenfonds zijn voor 95% gedekt", zo citeerde KerkNet de raad. Het pensioenfonds had op 31 december 2014 een vermogen van 478 miljoen euro. De afgelopen maanden heerste bij de 4.800 actieve medewerkers en personeelsleden van het Vaticaan grote onzekerheid, ook al omdat kardinaal George Pell, de prefect van het secretariaat voor Economie, onlangs nog verklaarde dat de pensioenen een zorgenkind zijn. In juli vorig jaar was een comité opgericht om de pensioenkosten en de toekomst van de pensioenen te onderzoeken. Om de pensioenen betaalbaar te houden, moeten leken die bij het Vaticaan werken voortaan wel tot hun 67ste blijven arbeiden, weet KerkNet. Priesters en religieuzen blijven tot hun 72ste actief. Het Vaticaan had enkele jaren geleden al de pensioenleeftijd voor mannelijke en vrouwelijke personeelsleden gelijk getrokken.