In de regelgeving voor groepen van assistentiewoningen (GAW's) worden momenteel twee categorieën voorzien. Enerzijds zijn er de woongelegenheden die verplicht aangemeld moeten worden bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. In ruil voor bepaalde voordelen, van onder meer fiscale aard, kunnen de GAW's ook erkend worden. Ze moeten dan voorzien aan een aantal extra criteria, zoals zorg op verzoek, crisiszorg en verhoogde aandacht voor sociale cohesie. De erkenning kan vervolgens gelden als een kwaliteitslabel naar potentiële bewoners.

"Dat onderscheid moet goed duidelijk gemaakt worden," zegt Hilde Bosmans van Lindbergh Consult op het colloquium, "zodat senioren weten waar ze aan toe zijn bij het kiezen van een assistentiewoning." Ook de FOD Economie zou zich al bepaalde vragen hebben gesteld over de verschillen.

Minister Jo Vandeurzen riep in zijn toespraak toespraak dan weer op dat in woonzorgcentra meer gebruik moet worden gemaakt van elektronische bewonersdossiers. "Een vierde van de sector werkt met het elektronisch bewonersdossier, maar dat aantal moet echt omhoog om de lasten minimaal te houden, zodat communicatie met andere systemen zoals Vitalink (digitaal platform met zorg- en welzijnsgegevens, red.) kwaliteitsvol kunnen verlopen," aldus Vandeurzen.

In de regelgeving voor groepen van assistentiewoningen (GAW's) worden momenteel twee categorieën voorzien. Enerzijds zijn er de woongelegenheden die verplicht aangemeld moeten worden bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. In ruil voor bepaalde voordelen, van onder meer fiscale aard, kunnen de GAW's ook erkend worden. Ze moeten dan voorzien aan een aantal extra criteria, zoals zorg op verzoek, crisiszorg en verhoogde aandacht voor sociale cohesie. De erkenning kan vervolgens gelden als een kwaliteitslabel naar potentiële bewoners. "Dat onderscheid moet goed duidelijk gemaakt worden," zegt Hilde Bosmans van Lindbergh Consult op het colloquium, "zodat senioren weten waar ze aan toe zijn bij het kiezen van een assistentiewoning." Ook de FOD Economie zou zich al bepaalde vragen hebben gesteld over de verschillen. Minister Jo Vandeurzen riep in zijn toespraak toespraak dan weer op dat in woonzorgcentra meer gebruik moet worden gemaakt van elektronische bewonersdossiers. "Een vierde van de sector werkt met het elektronisch bewonersdossier, maar dat aantal moet echt omhoog om de lasten minimaal te houden, zodat communicatie met andere systemen zoals Vitalink (digitaal platform met zorg- en welzijnsgegevens, red.) kwaliteitsvol kunnen verlopen," aldus Vandeurzen.