Er was de laatste dagen onder huisartsen nogal wat ongenoegen over een nieuwe regeling tegen luxeverzuim. De Vlaamse regering heeft beslist dat kinderen in de dagen voor en na de vakantie voortaan hun afwezigheid enkel nog kunnen wettigen met een doktersattest. Dat moet vermijden dat ouders buiten de vakantieperiode op reis vertrekken met hun kinderen.

Verschillende artsensyndicaten waren ontevreden met de regeling, vooral omdat ze niet geraadpleegd werden maar ook omdat de verantwoordelijkheid naar hen geschoven wordt. "Ik heb begrip voor de reactie van de huisartsen", zegt Michielsen. "Op den duur moet voor alles en nog wat een medisch attest geschreven worden. Je kunt bovendien als arts ook om de tuin geleid worden."

Ook de Orde van Geneesheren werd volgens Michielsen nog niet geraadpleegd over de huidige problematiek. Maar begin september is overleg gepland met minister Smet in het kader van een al bestaand samenwerkingsprotocol tussen de medische wereld en het onderwijs. "We zijn zinnens om het probleem rond het luxeverzuim dan ter sprake te brengen", luidt het.

Er was de laatste dagen onder huisartsen nogal wat ongenoegen over een nieuwe regeling tegen luxeverzuim. De Vlaamse regering heeft beslist dat kinderen in de dagen voor en na de vakantie voortaan hun afwezigheid enkel nog kunnen wettigen met een doktersattest. Dat moet vermijden dat ouders buiten de vakantieperiode op reis vertrekken met hun kinderen. Verschillende artsensyndicaten waren ontevreden met de regeling, vooral omdat ze niet geraadpleegd werden maar ook omdat de verantwoordelijkheid naar hen geschoven wordt. "Ik heb begrip voor de reactie van de huisartsen", zegt Michielsen. "Op den duur moet voor alles en nog wat een medisch attest geschreven worden. Je kunt bovendien als arts ook om de tuin geleid worden." Ook de Orde van Geneesheren werd volgens Michielsen nog niet geraadpleegd over de huidige problematiek. Maar begin september is overleg gepland met minister Smet in het kader van een al bestaand samenwerkingsprotocol tussen de medische wereld en het onderwijs. "We zijn zinnens om het probleem rond het luxeverzuim dan ter sprake te brengen", luidt het.