In 2016 vielen op de Europese wegen 25.500 dodelijke verkeersslachtoffers en 135.000 zwaargewonden. Autobestuurders en -passagiers maken 46 procent van die slachtoffers uit. Het eCall-systeem moet de EU helpen haar doelstelling te halen om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te halveren.

Bij een zwaar ongeval zullen de hulpdiensten meteen op de hoogte gebracht worden van het type auto, het type brandstof, het tijdstip van het ongeluk, de exacte locatie en het aantal passagiers. Zo kan meteen worden bepaald wat voor soort hulpactie op gang moet komen.

Voor eCall zullen consumenten niet moeten bijbetalen, het is een gratis publieksdienst. De producenten van het systeem moeten garanderen dat de verzamelde gegevens volledig gewist kunnen worden, de hulpdiensten en hun partnerorganisaties mogen de ontvangen gegevens ook niet delen met derden zonder expliciete toestemming van de betrokkenen.

Alle nieuwe modellen personenauto's en lichte commerciële voertuigen moeten vanaf komende zaterdag met eCall uitgerust zijn. Na drie jaar zal de Europese Commissie onderzoeken of het opportuun is om het systeem ook in vrachtwagens, bussen en andere voertuigen te integreren.

In 2016 vielen op de Europese wegen 25.500 dodelijke verkeersslachtoffers en 135.000 zwaargewonden. Autobestuurders en -passagiers maken 46 procent van die slachtoffers uit. Het eCall-systeem moet de EU helpen haar doelstelling te halen om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te halveren.Bij een zwaar ongeval zullen de hulpdiensten meteen op de hoogte gebracht worden van het type auto, het type brandstof, het tijdstip van het ongeluk, de exacte locatie en het aantal passagiers. Zo kan meteen worden bepaald wat voor soort hulpactie op gang moet komen.Voor eCall zullen consumenten niet moeten bijbetalen, het is een gratis publieksdienst. De producenten van het systeem moeten garanderen dat de verzamelde gegevens volledig gewist kunnen worden, de hulpdiensten en hun partnerorganisaties mogen de ontvangen gegevens ook niet delen met derden zonder expliciete toestemming van de betrokkenen.Alle nieuwe modellen personenauto's en lichte commerciële voertuigen moeten vanaf komende zaterdag met eCall uitgerust zijn. Na drie jaar zal de Europese Commissie onderzoeken of het opportuun is om het systeem ook in vrachtwagens, bussen en andere voertuigen te integreren.