Meer dan 1 op 3 Vlamingen haalt bijna nooit zijn fiets uit. Zo'n 20 % zegt te worden afgeschrikt door het gebrek aan (goede) en eenduidige fietsinfrastructuur. "We kunnen meer Vlamingen verleiden om te kiezen voor de fiets als we investeren in veilige en uniforme fietsinfrastructuur", zegt Vlaams minister Weyts.

Voorrangsweg dwarsen

Weyts verhoogt het investeringsbudget voor de fiets: deze legislatuur wordt er nog 300 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur, zoals in bijvoorbeeld nieuwe fietsgeleidingslijnen. Om de geleiding voor de fietsers te verbeteren én de aandacht van de automobilist te verhogen, wordt op bepaalde types kruispunten aan het begin van de oversteek op de rijbaan een wit fietslogo aangebracht. Naast het fietslogo wordt over de breedte van de rijbaan een onderbroken markering geplaatst, bestaande uit wit gemarkeerde blokjes.

Deze markering wordt enkel op kruispunten aangebracht die voorrangswegen dwarsen.

De Turnhoutsebaan (N12) ter hoogte van het kruispunt met Liersebaan in Schilde is een van de eerste plaatsen waar de nieuwe markeringen in de praktijk worden gebracht. Dit jaar zal Agentschap Wegen en Verkeer nog een twintigtal oversteekplaatsen voorzien van nieuwe geleidingslijnen voor fietsers.

Lokale wegbeheerders

Deze nieuwe markeringen kwamen er in samenspraak met verschillende partners, waaronder het Fietsberaad Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Maar liefst 60% van het functionele fietsroutenetwerk bevindt zich op lokale wegen. Steden en gemeenten spelen dus een belangrijke rol in het fietsbeleid en in de verbetering van onze fietsinfrastructuur. Weyts doet dan ook een warme oproep aan lokale wegbeheerders (gemeenten en steden) om de nieuwe markeringen ook toe te passen op lokale wegen.

Meer dan 1 op 3 Vlamingen haalt bijna nooit zijn fiets uit. Zo'n 20 % zegt te worden afgeschrikt door het gebrek aan (goede) en eenduidige fietsinfrastructuur. "We kunnen meer Vlamingen verleiden om te kiezen voor de fiets als we investeren in veilige en uniforme fietsinfrastructuur", zegt Vlaams minister Weyts.Weyts verhoogt het investeringsbudget voor de fiets: deze legislatuur wordt er nog 300 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur, zoals in bijvoorbeeld nieuwe fietsgeleidingslijnen. Om de geleiding voor de fietsers te verbeteren én de aandacht van de automobilist te verhogen, wordt op bepaalde types kruispunten aan het begin van de oversteek op de rijbaan een wit fietslogo aangebracht. Naast het fietslogo wordt over de breedte van de rijbaan een onderbroken markering geplaatst, bestaande uit wit gemarkeerde blokjes.Deze markering wordt enkel op kruispunten aangebracht die voorrangswegen dwarsen.De Turnhoutsebaan (N12) ter hoogte van het kruispunt met Liersebaan in Schilde is een van de eerste plaatsen waar de nieuwe markeringen in de praktijk worden gebracht. Dit jaar zal Agentschap Wegen en Verkeer nog een twintigtal oversteekplaatsen voorzien van nieuwe geleidingslijnen voor fietsers.Deze nieuwe markeringen kwamen er in samenspraak met verschillende partners, waaronder het Fietsberaad Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).Maar liefst 60% van het functionele fietsroutenetwerk bevindt zich op lokale wegen. Steden en gemeenten spelen dus een belangrijke rol in het fietsbeleid en in de verbetering van onze fietsinfrastructuur. Weyts doet dan ook een warme oproep aan lokale wegbeheerders (gemeenten en steden) om de nieuwe markeringen ook toe te passen op lokale wegen.