De bedoeling van het nieuwe circulatieschema is het transitverkeer in de drukbezochte en -bewoonde wijken van de binnenstad te verminderen en meer plaats te geven aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De Brusselse Vijfhoek moet een verkeersluwe zone worden. Minder doorgaand verkeer en meer ruimte voor de zwakke weggebruikers en het openbaar vervoer vormen de rode draad.

Verplaatsingen met de wagen in de binnenstad blijven wel mogelijk, maar het wordt moeilijker om de stad te doorkruisen. Een derde van het verkeer in de Vijfhoek zou transitverkeer zijn dat er geen bestemming heeft. Het autoverkeer wordt door nieuwe zones met beperkte toegang en aanpassingen van rijrichtingen en eenrichtingsverkeer zo veel mogelijk naar de Brusselse kleine ring geleid. Anderzijds worden de bezoekers van de Vijfhoek met behulp van bestemmingslussen naar de dichtstbijzijnde parking geleid.

Dinsdagochtend werden om 6u30 nog de laatste bloembakken geplaatst die voor nieuwe inrichtingen zullen zorgen. Sinds 7u staan er stewards op een tiental belangrijke punten om automobilisten, voorbijgangers en bewoners te helpen indien nodig. Om de start van het nieuwe verkeersplan te vieren worden aan het Skatepark Kapelle, de Varkensmarkt en de Zennestraat van 12 tot 18 uur verschillende animaties en activiteiten gehouden.

Alle informatie en het plan van het circulatieschema is na te kijken op www.brussel.be/goodmove.

De bedoeling van het nieuwe circulatieschema is het transitverkeer in de drukbezochte en -bewoonde wijken van de binnenstad te verminderen en meer plaats te geven aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De Brusselse Vijfhoek moet een verkeersluwe zone worden. Minder doorgaand verkeer en meer ruimte voor de zwakke weggebruikers en het openbaar vervoer vormen de rode draad. Verplaatsingen met de wagen in de binnenstad blijven wel mogelijk, maar het wordt moeilijker om de stad te doorkruisen. Een derde van het verkeer in de Vijfhoek zou transitverkeer zijn dat er geen bestemming heeft. Het autoverkeer wordt door nieuwe zones met beperkte toegang en aanpassingen van rijrichtingen en eenrichtingsverkeer zo veel mogelijk naar de Brusselse kleine ring geleid. Anderzijds worden de bezoekers van de Vijfhoek met behulp van bestemmingslussen naar de dichtstbijzijnde parking geleid. Dinsdagochtend werden om 6u30 nog de laatste bloembakken geplaatst die voor nieuwe inrichtingen zullen zorgen. Sinds 7u staan er stewards op een tiental belangrijke punten om automobilisten, voorbijgangers en bewoners te helpen indien nodig. Om de start van het nieuwe verkeersplan te vieren worden aan het Skatepark Kapelle, de Varkensmarkt en de Zennestraat van 12 tot 18 uur verschillende animaties en activiteiten gehouden.