Er is lang gezocht naar een alternatief voor de VIPA-financiering. Dat oude systeem voldeed niet langer aan de Europese normen. Maar gezien de investeringsnood in de sector, is een nieuw subsidiëringssysteem broodnodig.

Het nieuwe systeem bepaalt dat alle woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in geval van nieuwbouw, uitbreiding of vervangingsnieuwbouw aanspraak kunnen maken op een forfaitair bedrag van 5 euro voor elke verblijfsdag van een bewoner. Onderhoudsinvesteringen komen niet in aanmerking.

Minister Vandeurzen wil het juridische kader voor het nieuwe systeem nog dit jaar in werking laten treden. Het is de bedoeling het systeem geleidelijk aan uit te breiden naar alle woonzorgcentra en alle centra voor kortverblijf. Vandeurzen: "Ten laatste in 2018 zal het forfaitaire systeem van toepassing zijn op de volledige sector."

Vandeurzen: "Met deze beslissing maakt de Vlaamse regering werk van een nieuwe manier om subsidies toe te kennen voor infrastructuur in de residentiële ouderenzorg. Dit is belangrijk want goede zorg betekent ook kwaliteitsvolle en duurzame infrastructuur."

Er is lang gezocht naar een alternatief voor de VIPA-financiering. Dat oude systeem voldeed niet langer aan de Europese normen. Maar gezien de investeringsnood in de sector, is een nieuw subsidiëringssysteem broodnodig. Het nieuwe systeem bepaalt dat alle woonzorgcentra en centra voor kortverblijf in geval van nieuwbouw, uitbreiding of vervangingsnieuwbouw aanspraak kunnen maken op een forfaitair bedrag van 5 euro voor elke verblijfsdag van een bewoner. Onderhoudsinvesteringen komen niet in aanmerking. Minister Vandeurzen wil het juridische kader voor het nieuwe systeem nog dit jaar in werking laten treden. Het is de bedoeling het systeem geleidelijk aan uit te breiden naar alle woonzorgcentra en alle centra voor kortverblijf. Vandeurzen: "Ten laatste in 2018 zal het forfaitaire systeem van toepassing zijn op de volledige sector." Vandeurzen: "Met deze beslissing maakt de Vlaamse regering werk van een nieuwe manier om subsidies toe te kennen voor infrastructuur in de residentiële ouderenzorg. Dit is belangrijk want goede zorg betekent ook kwaliteitsvolle en duurzame infrastructuur."