De eerste 'bewuste' generatie

Goed nieuws voor de planeet en de toekomst van de mensheid: 90% van jullie zegt zich bewust te zijn van de milieuproblematiek. Slechts 10% vindt dat de gevolgen van de klimaatopwarming zwaar overschat worden.
...

Goed nieuws voor de planeet en de toekomst van de mensheid: 90% van jullie zegt zich bewust te zijn van de milieuproblematiek. Slechts 10% vindt dat de gevolgen van de klimaatopwarming zwaar overschat worden.Duidelijke standpunten die niet verrassen, vindt Benoît Derenne, directeur van de Stichting voor Toekomstige Generaties, een pluralistisch platform dat zich toelegt op de transitie naar een duurzaam én leefbaar ontwikkelingsmodel. "Deze generatie is de eerste die met ecologische uitdagingen werd geconfronteerd: de vijftigplusser, en de 60-plussers nog meer, groeiden op in een maatschappij die gericht was op groei, waarin vooruitgang enthousiast werd onthaald. Die ongebreidelde groei zorgde voor veel vooruitgang, maar putte ook de rijkdommen van Moeder Aarde uit. De bewustwording daarrond dateert al uit die periode, met de eerste pogingen om elk probleem afzonderlijk aan te pakken. Dat was niet altijd doeltreffend: één probleem tegelijk aanpakken zorgde in een wereld waar alles samenhangt vaak voor meer en andere problemen. Men redeneerde nog niet op een systemische manier." Dat verklaart bijvoorbeeld de opkomst van de diesel, die minder verbruikt, maar die wel meer fijn stof uitstoot. Maar het heeft geen zin die keuzes nu te veroordelen. "Het is erg moeilijk tot de juiste beslissing te komen voor zaken die op dat moment nog niet zichtbaar zijn!"Dat 80% van de respondenten de principes van duurzaamheid en milieubewustzijn, waar mogelijk, in hun leven probeert in te passen en 10% zegt die helemaal in hun leven te hebben geïntegreerd, noemt Benoît Derenne bemoedigende cijfers: "De vragen die mensen zich rond deze problematiek stellen, zijn erg diepgaand. Ze denken na over hun gedrag en de impact ervan. Vandaag dringen de problemen zich aan hen op, terwijl dit enkele jaren geleden vaak nog niet het geval was." Dat een meerderheid van jullie (87%) plastic zakken voor eenmalig gebruik wil bannen is hiervan het beste bewijs!Sinds jullie zich bewust zijn van de ecologische uitdagingen, kozen jullie voor een meer duurzaam gedrag, via grotere en kleinere ingrepen in jullie dagelijkse leven. Energie besparen is ingeburgerd, maar het valt de generatie van 'Mijn auto, mijn vrijheid' moeilijk om die auto af te zweren.Toch zullen niet de kleine individuele initiatieven de echte motor van de verandering zijn, meent de directeur van de Stichting voor Toekomstige Generaties. "Die kleine ingrepen zijn uiteraard geen slechte zaak, maar in je eentje de strijd aanbinden met problemen als verspilling, ecologie, vervuiling... zorgt er alleen maar voor dat je ontmoedigd raakt en je je gaat afvragen: wat doet het er toe? De oplossing voor de uitdagingen van morgen ligt in een andere manier van samenleven, in de collectieve dynamiek. Het kleine positieve gebaar bestaat er niet enkel in de kraan dicht te draaien terwijl je je tanden poetst, het is ook de tijd nemen om de banden met je buurt te versterken of samen met anderen een betekenisvol project op poten te zetten. Niet iedereen wil op de barricaden staan, maar je kan altijd aansluiten bij reeds bestaande initiatieven, op je eigen ritme, volgens je eigen mogelijkheden en interesse." Gepensioneerden of 50-plussers die op het werk al wat gas hebben teruggenomen, kunnen hier als echte gangmakers fungeren: ze hebben meer tijd en kunnen generaties samenbrengen. "Een voorbeeld? De vzw Grootouders voor het klimaat wil de kleinkinderen een positief verhaal brengen, door hen iets anders te laten zien dan een desastreuze toekomst!"Te druk om tijd te steken in specifieke acties? Jullie antwoorden op onze peiling tonen dat jullie voor een andere manier van ageren gaan: de meerderheid (70%) vindt de milieuproblematiek belangrijker dan de economische groei. Bovendien hechten jullie massaal veel belang aan de buurtwinkel (91%). We hoeven je vast niet te vertellen dat je ook voor verandering kan zorgen als consument - korte voedselketen, slow food, fairtrade, ambachtelijke producten - en als investeerder, door start-ups te financieren, duurzaam te beleggen.