Precieze cijfers over het aantal grootouders dat de kleinkinderen moet missen, zijn er niet. Wel stapten in 2017 zo'n 700 Belgische grootouders naar de familierechtbank in de hoop opnieuw contact te krijgen met hun kleinkinderen. En uit onderzoek naar echtscheidingen in Vlaanderen blijkt dat 10% van de kinderen van gescheiden ouders geen contact meer heeft met de grootouders aan vaderskant. Langs moederskant zou het om 5% gaan. "Gelukkig een minderheid. Maar een echtscheiding houdt toch risico's in voor het contact tussen grootouders en kleinkinderen", stelt socioloog Maaike Jappens, die aan de VUB onderzoek doet naar de rol van de grootouders in een echtscheiding.
...